ธ.ก.ส.เปิดให้บริการแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้ CDM เพื่อยกระดับความปลอดภัยและปิดช่องว่างในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน โดยผู้ฝากเงินสามารถยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและรหัส OTP จากโทรศัพท์มือถือ กรณีใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิตยืนยันตัวตนด้วยรหัสส่วนตัว วงเงินฝากสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน เริ่มวันที่ 11 พ.ย.66 เป็นต้นไป
 
นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย กำหนดให้การทำธุรกรรมเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินตู้ CDM ต้องทำการแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวบุคคลได้ทั้งต้นทางและปลายทาง เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำธุรกรรม โดยกำหนดวิธีการแสดงตนผู้ฝากเงินสดผ่านตู้ CDM ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ซึ่ง ธ.ก.ส.พร้อมดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และเปิดให้บริการแสดงตัวตนผ่านตู้ CDM ของ ธ.ก.ส. ดังนี้

1.ผู้ฝากเงินต้องใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของตน หมายเลขโทรศัพท์มือถือและรหัส OTP (One-Time Password) ที่ได้รับ โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 30,000 บาทต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

2.ผู้ฝากเงินใช้บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต ธ.ก.ส. พร้อมใส่รหัสส่วนตัว (PIN) โดยมีวงเงินฝากสูงสุด 100,000 บาท ต่อครั้ง (รวมค่าธรรมเนียม)

ทั้งนี้การให้บริการแสดงตนที่ตู้ CDM จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-555-0555