ล่าสุดระดับน้ำสูงสุดอยู่ต่ำกว่าตลิ่งวัดไชยวัฒนาราม 70 เซนติเมตร ส่วนโบราณสถานอื่นๆ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยายังไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม แต่ไม่ประมาทจัดเจ้าหน้าที่ติดตามดูทุกจุด

วันที่ 11 ต.ค. 66 ที่วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำหน้าบริเวณโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม รับฟังแผนการบริหารจัดการและป้องกันโบราณสถานจากอุทกภัยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เบื้องต้นได้รับรายงานว่าปัจจุบันยังไม่มีโบราณสถานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม ซึ่งปีนี้ประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนไม่มาก เขื่อนต่างๆ เพิ่งเริ่มระบายน้ำช่วงปลายเดือนก.ย. ประกอบกับฝนที่ตกบริเวณใต้เขื่อนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำ จึงทำให้ปริมาณน้ำในภาพรวมไม่เท่ากับปี 2565

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า ข้อมูลวันที่ 11 ต.ค. เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำอยู่ที่ปริมาณไม่ต่ำกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อีกทั้งยังมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ  ที่ผ่านอยุธยาสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังไม่เกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆ ส่วนการป้องกันโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ตั้งแผงป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม เป็นโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีระดับต่ำที่สุด ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำสูงสุดอยู่ต่ำกว่าตลิ่งวัดไชยฯ 70 เซนติเมตร และวัดธรรมมาราม ซึ่งเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกแห่งที่มีระดับต่ำ ปัจจุบันระดับน้ำสูงสุดอยู่ต่ำกว่าตลิ่งวัด 80 เซนติเมตร โดยขณะนี้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากำลังดำเนินการติดตั้งแผงป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานต่างๆ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ต.ค. พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับน้ำจากแม่น้ำ คลองที่ผ่านตัวเมืองอยุธยา ตรวจสอบโบราณสถานต่างๆ ที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรหนัก เพื่อเตรียมการป้องกันเหตุด้วย

“คาดการณ์ระดับน้ำปีนี้สูงสุดน่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 60 – 80 เซนติเมตร ซึ่งจะเสมอสันเขื่อนที่วัดไชยวัฒนาราม เป็นระดับที่รับไหว มั่นใจว่าแนวป้องกันรับมือไหว และยืนยันว่าปีนี้ป้องกันน้ำท่วมได้แน่นอน เพราะปีนี้ถือว่าน้ำน้อยกว่าปี 2554 และ 2565 อย่างไรก็ตามก็จะยังไม่ประมาท ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามดูทุกจุด” นายพนมบุตร อธิบดีกรมศิลป์ กล่าว