ศน.เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน พร้อมเครื่องบริวารพระกฐินถวาย 16 พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทาน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชานุญาตให้กระทรวง กรม หน่วยงานองค์กร คณะบุคคล และเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐิน พุทธศักราช 2566 จำนวน 311 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด ซึ่งในปี 2566 ได้กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2566 กำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน และพระกฐินพระราชทาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 – 27 พฤศจิกายน 2566

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ยังมีพระอารามหลวง จำนวน 16 พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน ได้แก่ 1. วัดชุมพรรังสรรค์ จ.ชุมพร 2. วัดคิรีวิหาร จ.ตราด 3. วัดโพธาราม จ.นครสวรรค์ 4. วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ 5. วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6. วัดมงคลนิมิต จ.ภูเก็ต 7. วัดเมืองยะลา จ.ยะลา 8. วัดกลางมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด 9. วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด 10. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จ.สุโขทัย 11. วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี 12. วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี 13. วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 14. วัดสำราญนิเวศ จ.อำนาจเจริญ 15. วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ 16. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ ดังนั้นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ก่อนจะถึงช่วงเทศกาลกฐิน 30 ตุลาคมนี้

พระกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงสงวนไว้ จำนวน 18 พระอาราม เนื่องจากปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนได้ โดยศน.ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐินที่ขอรับพระราชทาน ประกอบด้วย 1.ไตรจีวร 2.ผ้าห่มพระประธาน 3.เทียนพระปาติโมกข์ 4.ผ้าขาว 5. บาตรสแตนเลส พร้อมถลกบาตร 6.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน 7. ผ้าห่มขนหนู 8. ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน 9. ชุดโถข้าว 10. ชุดช้อน - ส้อม 11. ปิ่นโตคาว - หวาน 12. ชุดแก้วน้ำกระบะมุก 13. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 14. โคมไฟตั้งโต๊ะ 15. นาฬิกาปลุก 16. ไฟฉาย 17. ชุดสว่านไฟฟ้าไร้สาย 18. กล่องบรรจุเครื่องพระกฐินพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ

ทั้งนี้ หน่วยงาน คณะ บุคคลทั่วไป มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระอารามหลวงในปี พ.ศ. 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือโทร. 0 2209 3521 ได้ในวันและเวลาราชการ