ครบ 28 ปี ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช บุคคลสำคัญของโลก 4 สาขา คือ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน โดยสถาบันคึกฤทธิ์มีการจัดพิธีไหว้รำลึกถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เป็นการภายใน 9 ตุลาคม 2566 สำหรับสถาบันคึกฤทธิ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตามแนวทางของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา12 ปีแล้ว