วันนี้ 7 ตุลาคม 2566 เวลา  17.18  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 

ตามลำดับดังนี้


  
- พลตรี โกตซีเลเน  มอราเค (Major General (Rtd) Gotsileene  Morake) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอตสวานาประจำประเทศไทย


  
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอตสวานาประจำประเทศไทย พลตรี โกตซีเลเน  มอราเค ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบอตสวานาประจำญี่ปุ่น ด้วย


 

- นางชีร์เลย์ เดนนิเซ อากิลาร์ บาร์เรรา (Mrs. Shirley Dennise Aguilar Barrera) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย นางชีร์เลย์ เดนนิเซ อากิลาร์ บาร์เรรา เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา รับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การท่องเที่ยวและการค้าต่างประเทศ มาก่อน


  

 
 - นายดาริอุส  ไกดีส (Mr. Darius  Gaidys) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย


  
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย นายดาริอุส ไกดีส ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วย


 

- นายวะลีด อะบู อะลี (Mr. Walid Abu Ali) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย
  
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายวะลีด อะบู อะลี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซีย ด้วย


 
 - นายอาร์ตูร์  ดมอฮอฟสกี (Mr. Artur  Dmochowski) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย


 ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย นายอาร์ตูร์ ดมอฮอฟสกี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำมอนเตเนโกร มาก่อน


 
 - นายเฟเดริโก อัลเบร์โต กูเอโย กามิโล (Mr. Federico Alberto Cuello Camilo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันประจำประเทศไทย
  
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันประจำประเทศไทย นายเฟเดริโก อัลเบร์โต กูเอโย กามิโล ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโดมินิกันประจำสาธารณรัฐเกาหลี ด้วย ต่อจากนั้น

 

เวลา  17.51  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้


 
 - นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี (Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
 

ในโอกาสนี้ นางออมเนยา อะห์มัด มะฮ์มูด เอลกูนี (Mrs. Omneya Ahmed Mahmoud Elkouny) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย


 
 - นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ (Mr. Ovikuroma Orogun Djebah) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่