วันที่ 6 ต.ค.66 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) กล่าวว่า ในฐานะที่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development  เป็นผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เห็นความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เช่าพื้นที่และผู้มาใช้บริการ จึงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยประตูทางเข้าออกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้ง ตั้งจุดตรวจทุกประตูทางเข้าออกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และล่าสุดยังได้เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดคอยสังเกตสิ่งของสัมภาระ  และใช้เครื่องสแกนกระเป๋าและสัมภาระทุกชิ้นก่อนนำเข้าอาคาร นอกจากนั้นผู้เข้า-ออกอาคาร ยังต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง เพื่อให้ผู้เช่า ผู้ค้า และประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นต่อไป