จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 7 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ พรุ่งนี้วันพระ ในทุกสังคมควรมีศีลธรรมกายวาจา ..00.. กีฬา มีชนะและแพ้ มากกว่านี้มีน้ำใจนักกีฬา ชื่นชมทัพนักกีฬาไทย ไม่ว่าจะได้เหรียญรางวัลติดมือหรือไม่ได้ เพราะสู้เต็มที่แล้วในการแข่งขันในเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 19 เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ..00.. เศรษฐกิจกับวัฒนธรรม เมื่อใดเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนได้ดี ประชาชนทำมาหากินคล่อง มีงาน มีรายได้ ปากท้องอิ่ม งานช่างสร้างสรรค์ ศิลปะ ประเพณี จะพลอยเฟื่องฟูตาม ..00.. มาที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ครบรอบ 21 ปี วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม 3 ต.ค. ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ ศิลปะการแสดง ออกร้านตลาดบกตลาดน้ำ ..00.. ส่วนก่อนหน้าหนึ่งวัน ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงด้วยพลังสร้างสรรค์ พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด ขับเคลื่อน 10 นโยบายรองรับ THACCA ดัน 10 นโยบาย Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลก ..00.. ก้าวสู่ปีที่ 22 ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว วธ.พลิกบทบาทไปสู่กระทรวงกึ่งเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ นำทุนทางวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาสู่ซอฟต์พาวเวอร์ สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ ทั้งยกระดับการทำงานกระทรวงให้ทันสมัย ไม่ล้าหลัง ไม่ทำงานโดยลำพัง สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการทำงานในมิติบูรณาการ ..00.. นอกจากนี้ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ แบบรายไตรมาส พร้อมส่งตัวเลขการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยแผนระยะสั้นไตรมาสแรกกำหนดภายใน 3 เดือน เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อนเดินไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดผลสำเร็จ ขณะเดียวกันให้วางแผนระยะกลางและยาวในรูปแบบแผนปฏิบัติการ มีตัวชี้วัดความชัดเจนว่าในแต่ละเดือนจะทำอะไรบ้าง มีตัวเลขการลงทุน สร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างไร ..00.. ลอยกระทง โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ประชุมวางแผนร่วมมือกับอำเภอเชียงแสน และเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่เชียงราย จัดเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2566 ..00.. อีกทั้งหาแนวร่วมจะนำเสนอประเพณีลอยกระทงขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ ยูเนสโก ..00.. ในส่วน สงกรานต์ไทย เข้าสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนยูเนสโก เป็นรายการที่ 4 ในช่วงเดือนธ.ค.นี้ ..00.. ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) และ จ.เชียงราย จัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย ระหว่างเดือนธ.ค. 66 – เม.ย. 67 นอกจากดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวงานศิลปะแล้วยังต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์เชียงราย สร้างเม็ดเงินในท้องถิ่นอีกด้วย แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

ครบรอบ 21 ปี วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม 3 ต.ค. ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ ศิลปะการแสดง ออกร้านตลาดบกตลาดน้ำ

โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม