ด้าน“อ.เฉลิมชัย”ตอบรับกลับมาช่วยงานเต็มตัว ใช้ศิลปะร่วมสมัยเป็น soft power กระตุ้นท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจเชียงรายและประเทศไทยโดยรวม

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ลงพื้นที่พร้อมคณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และทีมภัณฑารักษ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย เครือข่ายศิลปินสมาคมขัวศิลปะ และภาคส่วนต่างๆ ในจ.เชียงราย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ณ วัดร่องขุ่น ที่เคยมีบทบาทสำคัญกับจัดเตรียมงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย ซึ่งได้ยุติบทบาทไปก่อนหน้านี้ การเข้าพบครั้งนี้เพื่อขอให้อาจารย์เฉลิมชัยกลับมาช่วยงานอีกครั้ง รวมทั้งได้แต่งตั้งให้นายภาสกร บุญญลักษณ์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ที่ได้ร่วมทำงานตั้งแต่แรกให้กลับมาช่วยงานด้วย ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยได้ตอบรับกลับมาช่วยงานอย่างเต็มตัวอีกครั้ง

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ทราบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาจารย์เฉลิมชัยยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานเบื้องหลังอย่างต่อเนื่อง เพราะอยากให้งานประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ และโด่งดังตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ การกลับมาครั้งนี้น่าจะทำให้ทุกอย่างราบรื่น มีพลังความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ จะทำให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น และต่อจากนี้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จะวางแผนและทำงานกับอาจารย์เฉลิมชัยอย่างใกล้ชิด ส่วนความคืบหน้าของงาน ศิลปินไทยและต่างชาติทั้ง 60 คน จาก 21 ชาติ อยู่ระหว่างการสร้างสรรค์งานเพื่อจัดแสดงในงาน รวมถึงมีพาวิลเลียนแสดงงานจากเครือข่ายด้านศิลปะทั้งในและต่างชาติกว่า 10 พาวิลเลียน อีกจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดงอีกมากมาย จึงมอบนโยบายให้บูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างกว้างขวาง และเตรียมความพร้อมจัดพิธีเปิดงาน ให้การต้อนรับอำนวยความแก่ศิลปินและผู้มาเที่ยวชมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

“ทั้งนี้ตนได้รายงานการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย ให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว โดยนายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวอย่างของการใช้ศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็น soft power มากระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจเชียงรายและประเทศไทยโดยรวม รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์เกียรติภูมิไทยในเวทีนานาชาติ จึงได้สั่งการให้สศร.จัดการประชุมคกก.อำนวยการโครงการฯ มอบนโยบายในการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดงาน รวมทั้งขอให้ประสานการดำเนินงานกับจ.เชียงราย และทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด และจะลงพื้นที่ติดตามงานที่จ.เชียงรายเร็วๆ นี้ด้วย” นายเสริมศักดิ์ รมว.วัฒนธรรมกล่าว สำหรับงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 จัดแสดง 4 เดือน เริ่มเดือนธ.ค. 66 ยาวข้ามปีไปถึงเดือนเม.ย. 67