จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย วันนี้วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ ..00.. ก็น่าใจหายอยู่หรอก ชีวิตของข้าราชการทำงานมาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงคงเหงาหน่อย เพราะช่วงนั่งอยู่ในตำแหน่งห้อมล้อมไปด้วยลูกน้อง ..00.. มาที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กันดีกว่า ช่วงนี้กิจกรรมการงานมีมากล้น ท่าน เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม พอเข้าที่เข้าทาง เดินสายเปิดกิจกรรมไม่เว้นวัน บางวันควบสองงานก็มี เริ่มด้วยงานกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 14 รายการ อาทิ อุ้มพระดำน้ำ นาเกลือ ตำนานนางผมหอม ภายในงานยังมีการจัดแสดงสาธิต 77 เมนูอาหารถิ่น สวธ.ได้คัดเลือก “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รสชาติ…ที่หายไป The lost Test” ประจำปี 2566 กิจกรรมนี้กระแสตอบรับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากมาเดินลิ้มรสชาติอาหารของแต่ละท้องถิ่น รวมไปถึงท่านรมต.เสริมศักดิ์ เดินชิมทักทายเชฟบูธอาหารต่างๆ สร้างความเป็นกันเอง ..00.. ส่วนวันอาทิตย์ รมว.เสริมศักดิ์ เป็นประธานเปิดตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ตลาดน้ำเรือนไม้โบราณ 150 ปี จ.ราชบุรี ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในกิจกรรม 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวธ. หนุนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ..00.. วันจันทร์ เป็นประธานมอบรางวัล “ศิลปาธร” 7 สาขา ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ..00.. ต่อด้วยที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานสมโภชพระอารามหลวง 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 66 – 2 ม.ค. 67 ..00.. ส่วนศุกร์นี้ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทย จ.เพชรบูรณ์ ..00.. อุปรากรจีน ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน ชุด “มหาอุปรากรแต้จิ๋วสุดยอดความอลังการแห่งปฐพี” เฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - จีน 48 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -17 ต.ค. นี้ ณ สมาคมเหยี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทย เขตสาทร กรุงเทพฯ ฟรีตลอดการจัดงาน ..00.. พัฒนาระบบ โชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของวธ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดขั้นตอนการทำงานเอกสาร เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ..00.. ส่งเสริม ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศในลักษณะซอฟต์พาวเวอร์ มีวิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

บรรยากาศกันเอง..เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เดินชมงานสาธิต 77 เมนูอาหารถิ่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือก “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รสชาติ…ที่หายไป The lost Test” ประจำปี 2566

อุปรากรจีน.. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวมหกรรมการแสดงอุปรากรจีน ชุด “มหาอุปรากรแต้จิ๋วสุดยอดความอลังการแห่งปฐพี” เฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - จีน 48 ปี

เสวนา.. ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาการสร้างภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศในลักษณะซอฟต์พาวเวอร์

พัฒนาระบบ.. โชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของวธ.