สวธ.ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างมูลค่าเพิ่มผลงานศิลปินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 66 ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จ.เชียงราย มีการจัดกิจกรรมวันถวัลย์ ดัชนี ประจำปี 2566 โดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ครบ 84 ปี ชาตกาล ในโอกาสนี้ นายดอยธิเบศร์ ดัชนี ผอ.พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ได้มอบรางวัล Thawan Duchanee Arts and Culture Prize ให้แก่อธิบดีฯ และอีก 4 ท่าน ให้แก่บุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้มีส่วนขับเคลื่อนและสร้างคุณูปการต่อแผ่นดิน

นายโกวิท กล่าวว่า ดร.ถวัลย์มีคุณูปการต่อวงการศิลปะไทย และศิลปะร่วมสมัย เป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรวงการศิลปะของไทยทั้ง ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) พร้อมที่จะส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมของท่านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณค่าให้กับผลงานของท่านที่ได้สร้างสรรค์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง

“ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมมีความเห็นตรงกันที่จะให้การสนับสนุนโครงการทายาทศิลปินแห่งชาติ ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2567 มุ่งสืบสานภารกิจผลงานของศิลปินแห่งชาติทุกสาขา ให้มีการเผยแพร่ นำผลงานต่างๆ ทั้งด้านทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ มาสร้างมูลค่าและสร้างคุณค่าสู่พื้นที่ โดยร่วมกับทายาทศิลปินนำผลงานมาแปลง หรือประยุกต์สู่การสร้างสรรค์เป็นผลงานอื่นๆ ซึ่งเป็นการผลักดันซอฟพาวเวอร์ไทย ผลผลิตจากศิลปินแห่งชาติไปสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไป” นายโกวิท อธิบดีสวธ. กล่าว