ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้โดยสารสอบถามเกี่ยวกับการนำรถโดยสารในเส้นทางอื่น มาวิ่งให้บริการในเส้นทางภาคใต้ นั้น  บขส. ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถโดยสาร บขส. โดยเฉพาะในเส้นทางภาคใต้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ บขส. จึงขออนุญาตกรมการขนส่งทางบก นำรถโดยสารเช่า (เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มาวิ่งเสริมนอกเส้นทาง เพื่อหมุนเวียนทดแทนรถโดยสารในเส้นทางภาคใต้ที่หมดสัญญาเช่าไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งเพื่อให้สามารถหมุนเวียนนำรถโดยสารไปซ่อมบำรุง เพื่อลดอัตรารถเสียระหว่างทาง นอกจากนี้ในส่วนของรถโดยสารเช่าที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสำรวจสภาพ เพื่อจัดลำดับการส่งรถโดยสารไปปรับปรุงสภาพที่อู่ของผู้ให้เช่าต่อไป

ส่วนประเด็นเรื่องผ้าห่มไม่ได้ซัก  ยืนยันว่า บขส. ได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชน เป็นผู้รับผิดชอบในการซัก/อบ และบรรจุผ้าห่มในถุงปิดผนึก ก่อนส่งมอบให้ บขส. ดังนั้นผ้าห่มที่นำมาให้บริการผู้โดยสารจึงเป็นผ้าห่มที่มีการซักทำความสะอาดแล้ว ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการบนรถโดยสาร สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่พนักงานประจำรถทุกเส้นทาง หรือโทร Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของ บขส. ต่อไป