วันที่ 22 ก.ย.66 นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักประวัติศาสตร์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Thepmontri Limpaphayorm ระบุข้อความว่า ...

ปัญหาของเมืองศรีเทพมีมากมาย การบุกรุกทำลายขุดหาสมบัติสิ่งของตามโคกศาสนสถานร้าง การเอาของเก่าเก็บออกมาปั่นราคาขายในฐานะโบราณวัตถุที่เป็นมรดกโลก ปัญหาการเวนคืนที่ดินจากชาวบ้าน ปัญหาชุมชนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาประชิดกำแพงคูเมือง

และที่สำคัญคือ มรดกโลกศรีเทพ มีขอบเขตพื้นที่แค่ไหน ที่ทำรายงานเสนอศูนย์มรดกโลก ได้บอกปัญหาคนในพื้นที่อย่างไร

หวังใจว่าศรีเทพจะไม่เหมือนอยุธยา ที่มีปัญหามากมาย ขนาดเขตมรดกโลกตัวเองยังคิดว่ามีแค่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

มันตลกที่คนและหน่วยงานราชการบางหน่วยยังไม่รู้ขอบเขตมรดกโลก แต่มีอำนาจหน้าที่ในการแทรกแซงการอนุรักษ์ที่เข้มข้น

ศรีเทพหมดโปรเมื่อไหร่เราจะเห็นปัญหาตามมามากมายครับ