จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย วันนี้วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ ..00.. ฉบับว่าด้วยเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย คนไทยทั้งประเทศรับทราบข่าวสารกันไปเป็นที่เรียบร้อย องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาร์ด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ..00.. ด้านบรรยากาศฝั่งไทยในห้องแถลงข่าว พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชนสำนักต่างๆ ทั้งนั่งยืนลุ้นไปพร้อมๆ กันผ่านทางถ่ายทอดสดที่ประชุมคกก.มรดกโลก อิโคโมสใช้เวลา 5 นาทีรายงานในที่ประชุมฯ เสร็จ ไม่มีประเทศสมาชิกคัดค้าน ผ่านฉลุย ประธานประชุมคกก.มรดกโลกใช้ฆ้อนเคาะรับรองประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก เท่านั้นแหละ เสียงเฮลั่น ปรบมือแสดงความดีใจในห้องแถลงข่าว จากนั้น พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นประธานแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยท่าน เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าว ..00.. การเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก สำเร็จลงด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฟากวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร อิโคโมสไทย ก.วัฒนธรรม มีการเตรียมเอกสารเสนอยูเนสโกมาตั้งแต่ปี 2561 ในสมัยท่าน วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ต่อเนื่อง อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ยุครัฐบาล “ลุงตู่” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จนลุล่วงมาสู่รัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีปัจจุบัน ถือเป็นความภาคภูมิใจคนไทยและประเทศไทย ..00.. เมืองโบราณศรีเทพ ในวัฒนธรรมทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 มรดกวัฒนธรรมแบบต่อเนื่อง 3 แหล่ง ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และคงความเป็นของแท้ดั้งเดิม ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังนอก และโบราณสถานถ้ำเขาถมอรัตน์ ภายใต้คุณค่าตามเกณฑ์ของยูเนสโก ประกอบด้วยเกณฑ์ข้อที่ 2 แสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง หรือพื้นที่ในวัฒนธรรมใดๆ ของโลก ผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยี การวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ และเกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยม หรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณี วัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ หรือสูญหายไปแล้ว ..00.. เมืองโบราณศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ มรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่ 7 ของไทย โดยในส่วนของมรดกโลกทางวัฒนธรรมนั้นนับว่ากินเวลารอคอย 31 ปีทีเดียว ทำให้ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเป็น 4 แหล่ง ต่อจากนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา(พ.ศ.2534) เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (พ.ศ.2534) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี(พ.ศ.2535) ..00.. เฉลิมฉลอง ก.วัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 24 ก.ย. 66 ทั้งจัดแสดงนิทรรศการเรื่องศรีเทพกับมรดกโลก ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 66 ยาวข้ามปีถึง 14 ม.ค. 67 เพื่อเผยแพร่เรื่องราวคุณค่าและความสำคัญของเมืองโบราณศรีเทพ ให้คนไทย ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้นและร่วมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00