“เสริมศักดิ์” รมว.วัฒนธรรม แจงเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก รัฐบาลทุกชุดที่ร่วมดำเนินการมาจนถึงรัฐบาลชุดนี้ที่ทำงานต่อเนื่องกัน เพราะถือเป็นตัวแทนประเทศไทย ที่สำคัญขอบคุณรัฐบาลชุดที่ผ่านมาที่เริ่มต้นมาด้วยดี

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กรณีให้สัมภาษณ์สื่อออนไลน์สำนักหนึ่งพาดหัวข่าวการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพ ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงในรัฐบาลเศรษฐา จนโดนกระแสตีกลับจากสังคม ว่าเป็นการชุบมือเปิบ เนื่องจากการเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2562 รัฐบาลชุดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ว่าในเรื่องนี้ตนขอชี้แจงและทำความเข้าใจ เนื่องจากมีผู้สื่อข่าวมาถามนำมาว่า การที่เมืองโบราณศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นผลงานรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งในความเข้าใจของตนนั้น หมายถึงรัฐบาลทุกชุดที่ร่วมดำเนินการมาจนถึงรัฐบาลชุดนี้ที่ทำงานต่อเนื่องกัน เพราะถือเป็นตัวแทนประเทศไทยที่นำมาเพื่อความสำเร็จในครั้งนี้ จึงตอบไปว่า ใช่เป็นของรัฐบาล และไม่ได้หมายความระบุเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาลชุดนี้ตามที่เป็นข่าวเลย เพราะเห็นว่างานมรดกโลกเป็นงานสำคัญของประเทศมีการประสานงานส่งต่อกันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจร่วมกัน และด้วยระยะเวลาการสัมภาษณ์ที่จำกัด จึงทำให้ไม่ได้มีการอธิบายเพิ่มเติม

“ขอยืนยันว่าตนมีความเคารพและชื่นชมในความพยายามความร่วมมือในการผลักดันเมืองศรีเทพเป็นมรดกโลกอย่างแท้จริง ตนไม่มีเจตนาใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ที่สำคัญต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดที่ผ่านมาที่เริ่มต้นมาด้วยดี รวมไปถึงคณะทำงานทุกท่าน กรมศิลปากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชน ที่ผนึกกำลังร่วมกันในการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองศรีเทพให้ไปสู่มรดกโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทย ทั้งนี้รัฐบาลชุดนี้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อจะสร้างประโยชน์ สร้างงาน สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์เมืองโบราณศรีเทพ ผลักดันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น พร้อมยกระดับทำให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นแหล่งผลิตแบงค์แห่งหนึ่งของประเทศไทยให้ได้” นายเสริมศักดิ์ รมว.วัฒนธรรม กล่าว