ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โชติช่วง : ชวนไปเที่ยวตลาดน้ำกลางป่าในบรรยากาศธรรมชาติน้ำตก ชิมช้อปผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ที่นั่นก็คือตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว หนึ่งในตลาดน้ำที่ทางกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ทำการคัดเลือก 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 ที่มีความเข้มแข็งทั้งในด้านสถานที่และชุมชนร่วมมือร่วมใจพัฒนายกระดับตลาดน้ำ และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นอย่างดี การนี้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดตัวตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว (10 ก.ย. 66) กล่าวว่า วธ.ได้ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน มุ่งยกระดับตลาดน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ซึ่งต้องชื่นชมองค์กรทุกภาคส่วนใน จ.เพชรบุรี และชาวตลาดน้ำกลางป่ากวางโจวที่ช่วยกันขับเคลื่อนตลาดน้ำนี้จนประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ วธ.จะทยอยเปิดตัวตลาดบกและตลาดน้ำทั้ง 16 แห่งให้ครบในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้เป็นรู้จักในวงกว้างนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ด้าน นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จ.เพชรบุรีอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสม เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงในลำดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชีย ทำให้ จ.เพชรบุรีสามารถพัฒนาเมืองให้สอดรับกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างลงตัว มีความโดดเด่นได้รับความนิยมสูงจากภูผาสู่มหานที และตลาดน้ำกลางป่ากวางโจวได้รับเลือก 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย จะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของ จ.เพชรบุรีให้เกิดความยั่งยืน

เกร็ดข้อมูลตลาดน้ำกวางโจว เป็นตลาดน้ำที่ตั้งอยู่ในบริเวณบนป่าเขา ชื่อกวางโจว เป็นภาษากะเหรี่ยง ที่ตั้งมาจากตำนานของพื้นที่ ที่เมื่อก่อนบริเวณนี้มีกวางอยู่เป็นจำนวนมาก และโจว มาจากคำว่า ใหญ่ หรือพี่คนโต รวมความว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของกวางตัวใหญ่

ในสมัยก่อนตลาดน้ำแห่งนี้ บริหารงานโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน น้อมนำโครงการพระราชดำริมาพลิกฟื้นผืนป่า และพัฒนาเป็นตลาดน้ำ ตั้งอยู่บนผืนป่าแห่งแรกของประเทศไทย มีภูมิทัศน์ น้ำตก ป่าที่มีความร่มรื่น ร่มเย็น อีกทั้งยังมีความเข้มแข็งของกลุ่มนักเรียน กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน และกลุ่มชาติพันธุ์ได้นำสินค้าและอาหารพื้นบ้านมาจำหน่าย เพิ่มลูกเล่นในการเสิร์ฟด้วยภาชนะที่ทำจากไม้ไผ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดน้ำแห่งนี้ มีอาหารจากครัวชายป่า อร่อยยอดฮิต อิ่มง่าย สบายท้อง เช่น ส้มตำไม้ไผ่ยาว 1 เมตร เมี่ยงคำมอญในกระบอกไม่ไผ่ ห่อหมกทะเลย่าง ผัดไทยม้ง ยำปลาดุกฟูในใบตอง เปาะเปี๊ยะทอดในกาบกล้วย อีกสารพัด ด้านของฝากที่มาแล้วต้องซื้อกลับบ้าน น้ำตาลสด พืชผักสมุนไพร เป็นต้น

นอกจากชิมช้อปแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติป่าไม้ ชมน้ำตกแก้มลิงทำตามแนวพระราชดำริ อุโมงค์ซุ้มไผ่ติดแอร์ 25 องศา นั่งแพไผ่สปาปลา(นั่งฟรีทั้งวัน) เล่นน้ำ พายเรือเล่น(ลำละ 30 บาท) สักการะต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ และให้อาหารกะรอก ตลาดน้ำแห่งนี้เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เช้า 09.30 ถึง 5 โมงเย็น ชวนไปเปิดประสบการณ์เที่ยวตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว