กรมศิลป์มั่นใจและชวนคนไทยลุ้นเมืองศรีเทพขึ้นมรดกโลกยูเนสโก 18 ก.ย.นี้

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ได้รับรายงานการติดตามการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 45 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 25 ก.ย. ณ กรุงริดยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ กรมศิลปากรได้ส่งนายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร และนายสิทธิชัย พูดดี หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมกับคณะผู้แทนประเทศไทย โดยได้รับรายงานการประชุมคกก.มรดกโลกมีวาระทั้งหมด 53 วาระ ซึ่งวาระเมืองโบราณศรีเทพของไทยถูกบรรจุในวาระการพิจารณาที่ 31 จึงคาดว่าจะอยู่ในช่วงค่ำวันที่ 18 ก.ย. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเช้าวันที่ 19 ก.ย. ของประเทศไทย เนื่องจากเวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ชวนคนไทยลุ้นการประกาศผลไปพร้อมๆ กัน

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า มั่นใจว่าได้มีการผลักดันและดำเนินการตามกระบวนการเสนอเมืองโบราณศรีเทพขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เหลือเพียงการรอประกาศผลการรับรองอย่างทางการ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการว่างเว้นการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมานานถึง 31 ปี ซึ่งครั้งหลังสุดคือปี 2535 ที่ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี หากเมืองโบราณศรีเทพได้รับการประกาศขึ้นมรดกโลกอย่างเป็นทางการแล้ว ถือว่าประเทศไทยจะมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งที่ 4 ต่อจากเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง