ผู้ประกันตนอุ่นใจ รมว.พิพัฒน์ มอบ เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จังหวัดนครสวรรค์
       

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เรืออากาศเอกหญิง


ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้ตรวจราชการกรม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม นายสุทธิวิชญ์ ทองมี ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพ 

          นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยในโอกาสเดินทางพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากความห่วงใยถึงผู้ประกันตน ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ พร้อมกำชับให้สำนักงานประกันสังคมเข้าดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด โดยในวันนี้ผมและคณะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้าเยี่ยมพี่น้องผู้ประกันตน โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของผู้ทุพพลภาพที่อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน มามอบให้กับผู้ประกันตน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด 3 ราย

          รายแรกคือ นายบุญทัน ปานวงษ์ ปัจจุบันอายุ 66 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับน้องสาว เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 จากอาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นเหตุให้ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ กิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 68 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต รายที่ 2 คือ นายไพศาล ใบมาก ปัจจุบันอายุ 60 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 จากอาการเลือดออกในสมอง เป็นเหตุให้ร่างกายซีกขวาใช้การไม่ได้ ไม่สามารถเดินหรือพูดคุยได้ สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 74 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต รายที่ 3 คือ นายวงกต พรมลูบ ปัจจุบันอายุ 31 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จากอาการเลือดออกในสมอง เป็นเหตุให้แขนและขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินหรือพูดคุยได้ สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 70 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 3,225 บาท ตลอดชีวิต

          “ขอให้พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านมั่นใจได้ว่า สำนักงานประกันสังคมจะอยู่เคียงข้าง พร้อมดูแลให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว เพราะทุกคนคือ ครอบครัวประกันสังคม” นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้าย