ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โชติช่วง : ภาพจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันในมุมท่องเที่ยวแล้วมีชื่อเสียงด้านตากอากาศแถวหน้าของโลก นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่จะนึกถึงธรรมชาติชายหาดและทะเลเป็นลำดับแรกๆ ตามมาด้วยแหล่งบันเทิงค่ำคืน อย่างที่ยูทูปเบอร์ต่างชาตินิยมนำเสนอ ลำดับถัดมาทางวัฒนธรรมในความเป็นย่านเมืองเก่า ตึกแถวสไตล์ชิโนโปตุกีส กับการได้ลิ้มรสชาติอาหารท้องถิ่น ซึ่งอย่างหลังได้รับให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารจากยูเนสโก ขณะเดียวกันกำลังเดินหน้าผลักดันให้เป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ ด้วยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ ครั้งที่ 4 ซึ่งต้องแข่งกับจังหวัดอื่นๆ ที่ให้ความสนใจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯ กันทีเดียวเชียว

นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมร่วมกับนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเครือข่ายศิลปิน ที่ร่วมใจกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ ต่อจากจ.เชียงราย โดยทางจ.ภูเก็ตได้นำเสนอข้อมูลความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งในด้านพื้นที่ บุคคลและกระบวนการ ขณะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการนำศิลปะมาใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาเมือง มีภาครัฐขับเคลื่อนแล้วยังมีภาคเอกชน ประชาชน และศิลปินทั้งในพื้นที่และจังหวัดอื่นๆ รวมถึงศิลปินต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภูเก็ตได้มีการจัดทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ยินดีได้ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานนี้อย่างเต็มที่

ทั้งกล่าวอีกว่า ภาคส่วนต่างๆ ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาและสำรวจสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น รวมถึงบางแห่งได้มีการนำผลงานศิลปะไปติดตั้งและประดับเพื่อเป็นการนำร่องสร้างพื้นที่ศิลปะในเมืองภูเก็ต และสร้างจุดขายของการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ขณะเดียวกันยังได้มีการศึกษาพื้นที่ใหม่เพื่อหาจุดเด่นของการนำผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ใหม่ไปติดตั้ง ซึ่งเป็นการต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองให้เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้อบจ. และเทศบาลเมืองภูเก็ตได้มีการดำเนินการแล้ว และจะมีการนำเสนอของบประมาณจากจังหวัด และรัฐบาลเพิ่มขึ้นด้วย

“ทุกภาคส่วนมีความเห็นตรงกันว่าอยากให้มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นเพียงการจัดงานเทศกาลแล้วจบ เพราะได้มีการศึกษาบทเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทั้งยังมองไปถึงอนาคต เมื่อเราสามารถทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์แล้ว เราจะได้อะไรตอบกลับมาบ้าง ทั้งด้านงบประมาณสนับสนุน จำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก รายได้เข้าจังหวัด รายได้เข้าประเทศที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมองไปไกลถึงการทำให้ จ.ภูเก็ตเป็นฮับของงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยของโลกด้วย”

ทั้งกล่าวเพิ่มเติม “ทุกภาคส่วนมีความมั่นใจ ไม่มีความกังวลใดๆ ที่จะทำไม่ได้ เพราะเชื่อว่าทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัด และทรัพยากรบุคคลจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เพียงแต่มีความเป็นห่วงว่าข้อเสนอจะผ่านกระบวนการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ ต้องมีการนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าที่ประชุม คณะกรรมการ พัฒนาศักยภาพเมืองศิลปะของประเทศก่อน หากพิจารณาเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพิจารณาเห็นขอบอีกที เพื่อที่นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะประกาศผลได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้” ประสพ ผอ.สศร. กล่าว ต้องตามดูกัน จ.ภูเก็ตกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่