เมื่อเย็นของวันที่ 24 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน และมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ ร่วมกันเป็นประธานของการหารือคณะผู้นำจีน-แอฟริกา ณ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก การประชุมดังกล่าวได้รับการรับรองและเผยแผ่ “แถลงการณ์ร่วมการเจรจาผู้นำจีนและแอฟริกาใต้” โดยทางการจีนได้ประกาศมาตรการ 3  ประการ ได้แก่ “โครงการริเริ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของแอฟริกา” “แผนการช่วยเหลือการปรับปรุงการเกษตรในแอฟริกาให้ทันสมัย” และ “แผนความร่วมมือการฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษระหว่างจีนและแอฟริกา”

สี จิ้นผิง เน้นย้ำผ่านการกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมว่าเส้นทางสู่ความทันสมัยนั้นอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย แต่เส้นทางการพัฒนาแบบไหนที่เหมาะกับแอฟริกามากที่สุด ชาวแอฟริกันมีสิทธิที่ให้ความคิดเห็นมากที่สุด การส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเส้นทางสู่ความทันสมัยที่ประเทศและประชาชนในแอฟริกาเลือกโดยอิสระ จีนให้การสนับสนุนมาโดยตลอดและเต็มใจที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางในเส้นทางสู่ความทันสมัยของแอฟริกา

มาตรการ 3 ประการที่จีนเสนอประกอบด้วย

1. จีนยินดีที่จะเปิดตัว "โครงการริเริ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของแอฟริกา" โดยจีนจะระดมทรัพยากรและวิสาหกิจความร่วมมือของจีนกับแอฟริกาอย่างแข็งขัน สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของแอฟริกา ตระหนักถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมและความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความช่วยเหลือ การลงทุน การเงิน และทรัพยากรอื่นๆ 

2. ฝ่ายจีนยินดีดำเนิน "แผนการช่วยเหลือการปรับปรุงการเกษตรในแอฟริกาให้ทันสมัย" โดยจีนจะช่วยให้แอฟริกาขยายการเพาะปลูกพืชอาหาร สนับสนุนให้บริษัทจีนเพิ่มการลงทุนในด้านการเกษตรของแอฟริกา เสริมสร้างความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ และช่วยการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการเกษตรของแอฟริกา จีนจะเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือการเกษตรจีน-แอฟริกาครั้งที่ 2 ที่เกาะไหหลำ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ และจะมอบความช่วยเหลือด้านอาหารฉุกเฉินชุดใหม่แก่ประเทศในแอฟริกาบางประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ

3. จีนยินดีที่จะปฏิบัติตาม "แผนความร่วมมือการฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษระหว่างจีนและแอฟริกา" โดยจีนวางแผนที่จะฝึกอบรมผู้อำนวยการและครูคนแนวหน้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแอฟริกาจำนวน 500 คนทุกปี ฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษ "ทักษะจีน + อาชีวศึกษา" จำนวน 10,000 คน และเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรด้านเทคนิค 20,000 คนจากประเทศในแอฟริกาเข้าร่วมการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อสนับสนุนแอฟริกาในการปรับปรุงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา จีนจะดำเนิน "แผนความร่วมมือจีน-แอฟริกาของมหาวิทยาลัยร้อยแห่ง" และเปิดตัวโครงการนำร่อง 10 โครงการของสถาบันวิจัยพันธมิตรจีน-แอฟริกา