ลูปันหรือหลู่ปัน ช่างฝีมือที่ขึ้นชื่อในสมัยโบราณยุคจั้นกั๋ว ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นปรมาจารย์งานก่อสร้างของจีน ช่วงกว่า 2,400 ปีมานี้ คนจีนยกเครดิตผลงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ของแรงงานจีนทั่วไปในสมัยโบราณให้เป็นของหลู่ปัน หลู่ปันจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาแรงงานจีนสมัยโบราณ  จิตวิญญาณแห่งช่างฝีมือที่แสวงหาความดีเด่นและฝึกฝนอย่างอดทนนั้น ได้หยั่งรากลึกลงในเลือดเนื้อของช่างฝีมือจีน

เทียนสิน เป็นเมืองที่เคยสร้าง “ปรากฏการณ์ครั้งแรก” หลายต่อหลายครั้งในประวัติการพัฒนาอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ผลิตทีวีเครื่องแรก โทรศัพท์เครื่องแรก กล้องถ่ายภาพเครื่องแรก และนาฬิกาเรือนแรก... เมืองนี้ได้อบรมช่างฝีมือจีนนับพันนับหมื่นคน และได้พัฒนารูปแบบการอบรมช่างฝีมือแบบหลู่ปันที่สมบูรณ์

ทุกวันนี้ ในฐานะเขตสาธิตการสร้างสรรค์การปฏิรูปอาชีวศึกษาที่ทันสมัยของจีน เมืองเทียนสินได้ก่อสร้างลูปันเวิร์คช็อปในต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่จิตวิญญาณแห่งช่างฝีมือแบบจีน

ในศูนย์รถไฟ ลูปันเวิร์คช็อป ของสถาบันเทคโนโลยีอยุธยาไทย ครูแนะนำนักเรียนในพื้นที่การสอนโต๊ะทรายปฏิบัติการรถไฟความเร็วสูง

อะไรคือลูปันเวิร์คช็อป

ปี 2016 ลูปันเวิร์คช็อปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาโป๋ไห่เทียนสินก่อตั้งขึ้นได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ นับเป็นลูปันเวิร์คช็อปแห่งแรกที่จีนจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ  ปี 2017 จีนจัดลูปันเวิร์คช็อปอีกสามแห่งที่อังกฤษ อินเดีย และอินโดนีเซีย

วันที่ 3 กันยายน ปี 2018 ในที่ประชุมสุดยอดความร่วมมือจีน-แอฟริกา ณ กรุงปักกิ่ง ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเสนอให้ก่อตั้งลูปันเวิร์คช็อป 10 แห่งในประเทศแอฟริกา เพื่อให้การอบรมทักษะความรู้ความสามารถแก่วัยรุ่นแอฟริกา ตั้งแต่นั้นไป ลูปันเวิร์คช็อปจึงยกระดับขึ้นเป็นโครงการระดับชาติของจีน

หลี่ ลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายอาชีวศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาเมืองเทียนสินกล่าวว่า “จนถึงทุกวันนี้ เทียนสินได้ก่อสร้างลูปันเวิร์คช็อป 21 แห่งที่ 20 ประเทศในทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรป เช่น ไทย อังกฤษ อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน กัมพูชา โปรตุเกส จิบูตี เคนยา แอฟริกาใต้ มาลี ไนจีเรีย อียิปต์ โกตดิวัวร์ ยูกันดา มาดากัสการ์ เอธิโอเปีย บัลแกเรีย โมร็อกโก และทาจิกิสถาน นอกจากนี้  ลูปันเวิร์คช็อปที่รัสเซีย คาซัคสถาน และอุซเบกิสถานก็อยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่”

แหล่งข่าวแจ้งว่า ลูปันเวิร์คช็อปใช้รูปแบบ “การเรียนการสอนตามหลักสูตร+การอบรมทางอาชีวศึกษา” จัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการนวัตกรรมการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม (Engineering Practice Innovation Project:EPIP) โดยก่อตั้งศูนย์การปฏิบัติงาน จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย จัดครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่เทคนิคให้การอบรมทางอาชีวศึกษาแก่ประเทศความร่วมมือต่าง ๆ และเชิญผู้แทนประเทศความร่วมมือมาทัศนศึกษาที่จีนด้วย

หลัว เหยียนอาน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาเมืองเทียนสินกล่าวว่า ช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ลูปันเวิร์คช็อปในประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับสาขาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ การผลิตที่ทันสมัย การให้บริการรถไฟ อุตสาหกรรมรถยนต์ และแพทย์แผนจีน เปิดสอน 53 สาขาวิชา  รวมเป็น 14 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม พลังงานใหม่ การซ่อมบำรุงรถไฟความเร็วสูง(EMU) การซ่อมบำรุงรถยนต์ การปรุงอาหารจีน แพทย์แผนจีน และการเกษตรอัจฉริยะ โดยจัดเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น ชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท นักเรียนนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรนั้นมีกว่า 3,200 คน และจัดการอบรมพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่วิสาหกิจจีน และวิสาหกิจจากประเทศความร่วมมือ ที่รวมถึงครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษากว่า 11,000 คน โดยได้อบรมบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถที่เข้าใจเทคนิคและผลิตภัณฑ์จีนให้กับประเทศความร่วมมือเป็นจำนวนมาก

เทคนิคจีนเผยแพร่ไปยังต่างแดน

อากาศร้อนจัดไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินทางเพื่อศึกษาที่จีนของอาจารย์ 15 คน จากมหาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดคาซัคสถานตะวันออก เดือนสิงหาคมนี้ อาจารย์ 15 คนดังกล่าวเข้าคอร์สอบรมพิเศษที่มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทียนสินเป็นเวลา 1 เดือน โดยคอร์สดังกล่าวจัดการอบรมใน 20 สาขาวิชา รวม 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ รถยนต์ รถยนต์พลังงานใหญ่ และรถยนต์อัจฉริยะ โดยจะอบรมเป็นเวลา 160 ชั่วโมง

เพื่อจัดการอบรมดังกล่าวให้ดีสมบูรณ์ อาจารย์จากสถาบันรถยนต์มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทียนสินเตรียมกันเป็นเวลาหลายเดือน พวกเขาเดินทางไปพื้นที่ต่าง ๆ ของจีน เพื่อสำรวจดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เปรียบเทียบราคา และหารือแผนการขนส่ง... พวกเขาจริงจังกับรายละเอียดทุกประเด็น เพื่อรับประกันว่า อุปกรณ์ที่ได้มานั้นคุณภาพดีที่สุด และสมกับราคาที่ต้องจ่ายด้วย หลิว จวน เป็นหนึ่งในอาจารย์สถาบันรถยนต์มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทียนสิน เขากับอาจารย์คนอื่น ๆ เตรียมเพื่อการอบรมครั้งนี้เป็นเวลานาน แม้ว่าการสอนหนังสือไม่ได้เป็นเรื่องยากนักสำหรับพวกเขา แต่เมื่อต้องสอนชาวต่างชาติที่มีอุปสรรคทั้งภาษาและวิธีความคิด และต้องให้พวกเขาเรียนรู้ทักษะความสามารถทางเทคนิคในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ นั้น นับเป็นงานท้าทายด้วย การทำโอทีกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับอาจารย์เหล่านี้

ลูปันเวิร์คช็อปกระชับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจีน-ต่างประเทศ บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ของเทียนสิน ทางลูปันเวิร์คช็อปได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยคุณภาพดี ๆ ของต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่ผสมผสานการเรียนการสอนกับภาคอุตสาหกรรม ลูปันเวิร์คช็อปให้บริการตามสภาพที่เป็นจริงและความต้องการของประเทศความร่วมมือ และอำนวยผลประโยชน์ที่แท้จริงกับประชาชนท้องถิ่น

ยกระดับจากมาตรฐานจีนเป็นมาตรฐานสากล

วันที่ 18 พฤษภาคม ปี 2017 ลูปันเวิร์คช็อปอังกฤษเปิดวิชาการปรุงอาหารจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งวิชานี้ร่วมจัดโดยโรงเรียนเศรษฐศาสตร์การค้าเมืองเทียนสิน(โรงเรียนวิชาชีพชั้นกลาง) กับวิทยาลัยชิเชสเตอร์ โดยร่วมมือทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การอบรมครูผู้สอน และการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ทางจีนจะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการปรุงอาหารจีน และการอบรมทางทักษะความสามารถด้านเทคนิค จนถึงทุกวันนี้ คนที่สมัครเข้าเรียนตามหลักสูตร(การอบรมการอาชีวศึกษา)ในโครงการลูปันเวิร์คช็อปอังกฤษนั้นมีเกือบ 1,600 คน

เดวิด โจเซฟ คริทช์ลีย์ ( David Joseph Critchley) เรียนวิชาการปรุงอาหารจีนกับอู๋ เจิ้งซี เชฟผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง และอาจารย์การปรุงอาหารจีนในโรงเรียนเศรษฐศาสตร์การค้าเมืองเทียนสิน เดวิด โจเซฟ คริทช์ลีย์ได้รับการอบรมการปรุงอาหารจีนภายใต้ระบบการอบรมของลูปันเวิร์คช็อป และพัฒนาเป็นเชฟอาหารจีนที่มีอิทธิพลในเมืองลิเวอร์พูลด้วย เขายังได้รับคำเชิญให้ไปร่วมการแข่งขันปรุงอาหารของอังกฤษหลายครั้ง

แม้ว่าอาหารจีนได้ลุยตลาดต่างแดนและได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นเวลานาน แต่เนื่องจากกำหนดมาตรฐานของเครื่องปรุง และวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้ยาก ประกอบกับเจ้าของร้านมักจะปรับรสชาติอาหารจีนตามความเคยชินของคนท้องถิ่น รสชาติอาหารจีนในต่างประเทศจึงมีความไม่แน่นอน

เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการปรุงอาหารจีนจากมาตรฐานจีนให้เป็นมาตรฐานสากล ภายใต้การนำของ หลิว เอินลี่ อธิการบดีโรงเรียนเศรษฐศาสตร์การค้าเมืองเทียนสิน ทางโรงเรียนฯได้จัดงานสัมมนาและการทดลองปฏิบัติเป็นกว่า 10 ครั้ง เพื่อกำหนดดัชนีปริมาณเครื่องปรุงและวัตถุดิบในการปรุงอาหารจีน และได้จัดหลักสูตรสอนวิชาการปรุงอาหารจีนแบ่งเป็น 5 วิชา ได้แก่ ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับประทานอาหารจีน การประดับอาหารจีน การทำอาหารจานเย็น การปรุงอาหารจานร้อน การปรุงบะหมี่จีนและปั้นแป้ง ซึ่งองค์กร Qualifi องค์กรรับรองคุณสมบัติของอังกฤษได้รับรองวิชาเหล่านี้อย่างเป็นทางการ การปรุงอาหารจีนลูปันเวิร์คช็อปของอังกฤษจึงถูกบรรจุให้เข้าระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของประเทศอังกฤษ เป็นการแก้ปัญหาที่ว่า นักเรียนที่เรียนวิชาการบริการด้านอาหารของอังกฤษไม่มีโอกาสได้ประกาศนียบัตร

การสร้างสรรค์ลูปันเวิร์คช็อปผลักดันให้มาตรฐานจีน ประสบการณ์จีน อุปกรณ์จีน และแผนการจีนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของประเทศความร่วมมือ มาตรฐานการอบรมบุคลากร และคุณภาพสาขาวิชาได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศความร่วมมือ และถูกบรรจุเข้าในระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้วย ซึ่งลูปันเวิร์คช็อปจิบูตีนับเป็นสถาบันแห่งแรกที่จัดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศจิบูตี

 

เขียนโดย หลิว เชี่ยน

แปลโดย หานซี

ตรวจแก้โดย รพีพรรณ วงษ์กรวรเวช