สศร.ประเมินความพร้อมจ.ภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ ครั้งที่ 4

นายประสพ เรียงเงิน  ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ พร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ หรือไทยแลนด์เบียนนาเล่ ครั้งที่ 4 ช่วงปลายปี 2568 ถึงต้นปี 2569 ต่อจาก จ.เชียงราย ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรมของเมืองภูเก็ตสู่ความร่วมสมัยในระดับสากล เสริมสร้างและสนับสนุนให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่สามารถสร้างความสนใจและดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมกับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เครือข่าย ศิลปิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เกี่ยวกับรายละเอียดและความคืบหน้าข้อเสนอยกระดับจ.ภูเก็ต เป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ และประเมินความพร้อมในการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่  ตลอดจน จะสำรวจพื้นที่สถานที่ต่างๆ ตามที่ทางจ. ภูเก็ตเสนอ ทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม พื้นที่ทางธรรมชาติ พื้นที่สร้างสรรค์ใหม่ รวมถึงพื้นที่สาธารณะที่คาดว่าจะพัฒนาขึ้นใหม่ เช่น ถนนศิลปะ ถนนประติมากรรม สวนศิลปะ สวนประติมากรรม ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา

นายประสพ กล่าวอีกว่า สศร.ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการดำเนินโครงการก่อร่างสร้างศิลป์ฟื้นถิ่นบ่านซ้าน จ.ภูเก็ต  โดยจัดขึ้นที่ตลาดดาวน์ทาวน์ ชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย จ.ภูเก็ต จนถึงวันที่ 28 ส.ค. เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักสร้างสรรค์ชมรมสานศิลป์และเครือข่ายย่านบ่านซ้าน ที่มุ่งสร้างเครือข่ายนักสร้างสรรค์ในพื้นที่ ร่วมกันนำเสนอผลงานศิลปะหลากหลายสาขา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เป็นย่านต้นแบบแห่งสุนทรียะและแรงบันดาลใจ ในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านแนวคิดก่อเกิด รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้งานสร้างสรรค์ เป็นกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่ง ที่ใช้แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่และน่าเยือนอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจ ในกลุ่มนักสร้างสรรค์ ในย่าน ชุมชน และจังหวัดต่อไป