ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โชติช่วง : ตอนนี้เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 25 กันยายน 2566 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ข้อมูลเว็บไซต์ whc.unesco.org ได้เผยแพร่วาระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 45 โดยในวาระการประชุม 8B นอมิเนชั่น (nominations) มีรายชื่อแหล่งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และแบบผสมทั้ง 2 อย่าง หนึ่งในนี้มีชื่อ เมืองโบราณศรีเทพ (Thailand The Ancient Town of Si Thep I 45 COM 8B.41) เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูตานุทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เป็นคณะกรรมการมรดกโลกจาก 7 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนติน่า เบลเยี่ยม อียิปต์ อินเดีย อิตาลี เม็กซิโก และไนจีเรีย โดยมีวิทยากรวิชาการข้อมูลด้านประวัติศาสตร์พาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการศิลปะในดินแดนไทย อันจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแหล่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ ที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย และยังเป็นการเผยแพร่เมืองโบราณศรีเทพนี้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวต่างประเทศ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวการเสนอเมืองโบราณศรีเทพว่า โดยรัฐบาลได้ลงนามในเอกสารที่ใช้ยื่นต่อคณะกรรมการมรดกโลกที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อประกอบการพิจารณาใน พ.ศ. 2565 มีการนำเสนอ 3 แหล่งในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้แก่ โบราณสถานเขาคลังนอก โบราณสถานเขาถมอรัตน์ และเมืองโบราณศรีเทพ รวมพื้นที่ 8.6 ตารางกิโลเมตร เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโก เป็นไปได้ด้วยดี เอกสารได้รับการประเมินและผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนสำหรับการอนุมัติขั้นสุดท้ายนอมิเนชั่น (nominations) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 45 นี้

ทั้งนี้ ปัจจุบันแหล่งมรดกโลกในไทย ที่คัดเลือกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) มีทั้งสิ้น 6 แห่ง เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง คือ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (ปี 2534) นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (ปี 2534) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี (ปี 2535) ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติมี 2 แห่งคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (ปี 2534) ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (ปี 2548) และผืนป่าแก่งกระจาน (ปี 2564) นอกจากนี้ยังมีขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต ทั้งสิ้น 7 แห่ง หนึ่งในนั้นคือ เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ จะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทย ในวาระการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 นี้หรือไม่