ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น : ศิลปินศิลปาธรจับมือศิลปินผู้มีความจงรักภักดี จัดทำ 10 บทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี” ถ่ายทอดเรื่องราวอันซาบซึ้งประทับใจเป็นที่จดจำของปวงชนชาวไทย

นายพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิลปินศิลปาธร  สาขาดนตรีปี พ.ศ.2560 กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินกลุ่มนักประพันธ์เพลงจิตอาสา คณะบุคคลผู้มีความจงรักภักดี จัดทำโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี” โดยตนและกลุ่มศิลปินได้ร่วมกันสร้างสรรค์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการนำเสนอบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันซาบซึ้งประทับใจ และเป็นที่จดจำของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับพระองค์ท่าน จำนวนทั้งสิ้น 10 บทเพลง ซึ่งแต่ละเพลงล้วนมีความหมายอันทรงคุณค่า

10 บทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี” ประกอบด้วย 1. เพลง “ไหมแพรวา” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวาที่สมเด็จพระพันปีทรงอุปถัมภ์จนกลายเป็นราชินีผ้าไหมไทยที่เลื่องลือทั่วโลก 2. เพลง “สุดหัวใจ” ถ่ายทอดความรักความผูกพันที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระพันปีผ่านมุมมองข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ 3. เพลง “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เป็นเรื่องของชาวนาและเกษตรแผนใหม่ตามแนวพระราชดำริและการรักษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่น 4. เพลง “โพธิ์ทองของปวงไทย” บรรยายถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณีกิจที่พระพันปีทรงทุ่มเท ผ่านมุมมองเยาวชน 5.เพลง “พ่อเป็นน้ำ แม่เป็นป่า” ถ่ายทอดเรื่องราวโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริและความผูกพันของชาวไทยภูเขากับพระพันปีหลวง 6. เพลง “ภาพพันปี” พรรณนาให้เห็นความรักและความทุ่มเทของพระพันปีที่มีต่อพสกนิกร ผ่านภาพถ่ายมากมายที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยมานานแสนนาน 7. เพลง "คนโขน" นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีที่มีต่อนาฏศิลป์โขนไทย 8. เพลง "กายเราคือเสาหลัก" เพลงเกี่ยวกับตำรวจตระเวนชายแดน ความรักที่พวกเขามีต่อชาติ ต่อสถาบัน และความห่วงใยเมตตาของในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อพวกเขา 9. เพลง "ศิลปาชีพ" ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพ โดยถ่ายทอดด้วยภาษาพื้นถิ่นล้านนา และ10. เพลง "กางเขนแดง หัวใจขาว" เรื่องราวของแพทย์พยาบาลที่เสียสละตนเองเพื่อสืบสานปณิธานพระพันปีที่ทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย สามารถรับชม 10 บทเพลงเทิดพระเกียรติได้ทางเพจคีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี