สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดนิทรรศการเรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” เผยแพร่ประวัติความเป็นมาและความรู้เกี่ยวกับแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย

นิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เนื้อหานิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับแมว ประกอบด้วย - ประวัติความเป็นมา นำเสนอประวัติความเป็นมาของ วิฬาร์ หรือ แมว โดยกล่าวถึงแมวในยุคสมัยต่างๆ เช่น แมวในอารยธรรมอียิปต์ แมวในอารยธรรมโรมัน แมวยุคกลางในทวีปยุโรป และการนำแมวมาเลี้ยงในประเทศจีน ญี่ปุ่น และไทย - ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องกับแมว กล่าวถึงความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับแมว เช่น ประเพณีการเกิด ประเพณีการแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ พิธีแห่นางแมว - แมวในราชสำนัก กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มีการนำแมวเข้ามาในพระราชพิธี และนำเสนอเรื่องราวของแมวทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แมวทรงเลี้ยงในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แมวทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ - แมวมงคลของไทย นำเสนอลักษณะของแมวดี 17 ชนิด ที่ปรากฏในสมุดข่อยโบราณ เรื่อง ตำราดูลักษณะแมวของสมเด็จพระพุฒาจารย์พุทธสรมหาเถระ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม ซึ่งเป็นตำราที่บันทึกลักษณะของแมวไทยพันธุ์โบราณ - วันสำคัญที่เกี่ยวกับแมว แนะนำวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแมวทั่วโลก เช่น วันแมวญี่ปุ่น (Neko No Hi)  วันแมววิเชียรมาศ (National Siamese Cat Day) วันกอดแมวสากล (National Hug Your Cat Day) วันลูกแมวแห่งชาติ (National Kitten Day) วันยกย่องแมวดำ (Black Cat Appreciation Day) วันยกย่องแมวส้ม (Ginger Cat Appreciation Day) วันแมวสากล (International Cat Day) - แมวกับวิถีปัจจุบัน นำเสนอเรื่องราวการนำแมวมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคน เช่น ดนตรีสำหรับแมว แมวเน็ตไอดอล มาสคอตแมว แมวพรีเซนเตอร์ คาเฟ่แมว เครื่องรางของขลังเกี่ยวกับแมว

ส่วนที่ 2 มุมเอกสารโบราณ จัดแสดงเอกสารโบราณ หนังสือหายาก และดนตรีที่เกี่ยวข้องกับแมว ส่วนที่ 3 มุมนั่งอ่านหนังสือ รวบรวมหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแมวมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ สามารถหยิบหนังสือมานั่งอ่านได้ตามอัธยาศัย ส่วนที่ 4 มุมเทคโนโลยี จัดแสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกมแมวในคอมพิวเตอร์ และเพลงที่เกี่ยวข้องกับแมว ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 17.00 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี) ณ ห้องวชิรญาณ 2 - 3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพฯ