กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณให้พสกนิกรไทยได้ศึกษา เรียนรู้ และเชิดชูพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไป

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และวันแม่แห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมถวายพระพร การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การจัดแสดงนิทรรศการภาพจากหนังสือ “พระมาลาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี การจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “คู่แก้วจอมขวัญแผ่นดินไทย” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัย การจัดแสดงสินค้าผ้าไทยจากชุมชนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี การประดับไฟโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย การเผยแพร่องค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เรื่อง แทนคำบอกรักด้วยการ์ดวันแม่ รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ได้พระราชทานความเจริญ ความสุขสวัสดิ์ แก่ประชาชนและผืนแผ่นดินไทย อีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาติ กรมศิลปากรจึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้