เริ่มถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน  “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” ที่บริเวณซอยกอกใหม่ ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภครัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมใน จ.สุโขทัย เปิดถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกระดับ ทั้งชุมชน อำเภอ จังหวัด ให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นับเป็นการพลิกฟื้นวิกฤติจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ชุมชนประสบปัญหาขาดรายได้ จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้า ชุมชน จึงพัฒนาพื้นที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น อนุรักษ์บ้านเรือนไม้เก่า ตลอดสองข้างทางภายในซอยกอกใหม่ สนับสนุนให้ชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชนมาจำหน่าย ทั้งอาหาร ขนมพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ มีการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ตั้งเป้าหมายยกระดับถนนกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

อธิบดี สวธ. กล่าวอีกว่า นอกจากการฟื้นถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้แล้ว สวธ. จะขยายผลสำรวจการจัดถนนสายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรมไปยังพื้นที่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจะให้การสนับสนุนชุมชนที่มีความพร้อม เพื่อจะช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมให้ยั่งยืน ทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและขยายโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศด้วย

นายสุชาติ ทีคะสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้นี้ ได้เคยจัดมาแล้วทุกวันเสาร์แรกของเดือนเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ต้องหยุดจัดงานไป การที่ สวธ.ให้การสนับสนุนจึงเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการพลิกฟื้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง โดยจะจัดขึ้นประจำทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรกของเดือน ระหว่างเวลา 15.00–21.00 น. โดยมีร้านค้ารวมกว่า 100 ร้านค้า  รวมทั้งมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดร้านค้าที่ได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด  การประกวดแต่งร้านที่แปลกใหม่ดูดีพร้อมมอบรางวัล การแสดงดนตรีไทยและร่วมสมัย อาทิ รำกลองยาว ดนตรีโฟล์คซอง สนุกสนานกับการร่วมเล่นเกมส์ ถ่ายภาพโพจลงสื่อโชเชียล พร้อมรับของรางวัล ของที่ระลึก รวมถึงมีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ กิจกรรม “ร้อยใจรักด้วยภักดี ณ ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” คือ การเขียนข้อความบนกระดาษรูปหัวใจที่แสดงถึงความรักและเทิดทูนสถาบัน และ กิจกรรมศิลปินพื้นถิ่นสอนวาดภาพ “พ่อหลวงของปวงชาวไทย”