จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 3 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีเถาะ ..00.. ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญวันสำคัญทางศาสนา อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา อีกเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ..00.. ด้านกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กรมการศาสนานำเทียนพรรษาไปถวายแก่พระอารามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดปทุมวนาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม ฯลฯ รวม 12 พระอาราม ..00.. เทียนพรรษา เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยในศาสนาพุทธที่สำคัญอย่างหนึ่ง พุทธศาสนิกชนจะนำเทียนขนาดใหญ่เล่มยาวเป็นพิเศษไปถวายวัดในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสำหรับไว้ใช้ในโบสถ์ และเทียนเล่มขนาดอื่นๆ ให้พระสงฆ์จำพรรษาไว้ใช้จุดสว่างในกุฏิ (สมัยก่อนวัดในชนบทไฟฟ้าเข้าไม่ถึง) สมัยนี้พุทธศาสนิกชนจะมีการถวายหลอดไฟฟ้า หรือบริจาคเงินเป็นค่าไฟค่าน้ำแทนเทียนเพื่อบำรุงวัด ..00.. นอกจากนี้ยังมีเทียนพรรษาเพื่อการประกวดด้วยการแกะสลัก จัดขบวนรถแห่เทียนพรรษา ถือเป็นกิจกรรมงานช่างแกะสลักเสลาวิจิตรงดงาม เป็นการส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกสิ่งหนึ่งในวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ ..00.. เยาวชนสืบสานสวดโอ้เอ้ฯ ชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เผยศน.นำเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าสวดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. ณ ศาลาราย รอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ..00.. ทั้งนี้บทสวดโอ้เอ้วิหารราย ที่ปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการอ่านกาพย์พระไชยสุริยาที่นำมาจากหนังสือมูลบทบรรพกิจ ซึ่งเป็นตำราเรียนขั้นปฐมภูมิของเด็กสมัยโบราณ เพื่อช่วยในการอ่านออกเสียงและผันวรรณยุกต์ โดยบทสวดดังกล่าวยังได้มีการสอดแทรกคติธรรมต่างๆ ที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตได้ ..00.. สืบซากโครงกระดูก พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ส่งนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นหลุมฝังศพที่จงใจฝังตามพิธีกรรมในศาสนา คาดว่าโครงกระดูกที่พบมีอายุอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ จะได้มีการขุดค้นหลักฐานเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างระงับการดำเนินการไว้ชั่วครา ..00.. สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยินดีกับคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย หรือ Thai Youth Choir (TYC) คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ Bali International Choir Competition ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 ก.ค. ที่ผ่านมา เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย แล้วพบจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

กรมการศาสนานำเทียนพรรษาไปถวายแก่พระอารามหลวง 12 พระอาราม

กรมการศาสนานำเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าสวดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. ณ ศาลาราย รอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

นักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย หรือ Thai Youth Choir (TYC) คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ Bali International Choir Competition ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 ก.ค. ที่ผ่านมา เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย