ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ช่วงท้ายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องต้นเดือนสิงหาคม รวม 6 วัน (ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. -  2 ส.ค. 66) บขส.ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) อำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ในเที่ยวไป จำนวน 19,262 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 224,603 คน ส่วนเที่ยวกลับ ได้จัดรถโดยสาร จำนวน 20,163 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 239,656 คน รวมเที่ยววิ่งไป-กลับ จำนวน 39,425 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร จำนวน 464,259 คน ทั้งนี้ ในการเดินทางพบว่าผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 28 ก.ค. 2566 มากที่สุด จำนวน 58,889 คน  ใช้รถโดยสาร จำนวน 4,011 เที่ยว ส่วนการเดินทางในเที่ยวกลับ พบว่า ในวันที่ 1 ส.ค. 2566 มีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ มากที่สุด จำนวน 44,399 คนใช้รถโดยสาร จำนวน 3,185 เที่ยว

อย่างไรก็ดี ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา บขส.ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้บูรณาการร่วมกันในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในช่วงวันหยุดดังกล่าว บขส.สามารถจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ ไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้างและอุบัติเหตุรถโดยสาร บขส. เป็นศูนย์

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางกับ บขส. สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารที่ ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว และช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ หรือซื้อตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ Application : E-ticket, Website บขส. : https://tcl99web.transport.co.th และพิเศษสำหรับสมาชิก บขส. Card ที่ซื้อตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ เดินทางในวันที่  3 – 9 สิงหาคม 2566 จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) และรับคะแนนสะสมเพิ่มคูณ 2 โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-537-8737, บขส. Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง