จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น 11 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีเถาะ ..00.. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ..00.. 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ ต่อด้วยวันสำคัญทางศาสนา วันที่ 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา วันที่ 2 ส.ค. วันเข้าพรรษา ..00.. มาที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ว่าด้วยความเคลื่อนไหวกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ในฐานะเลขานุการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ โดยมีการคัดเลือก นางนวลพรรณ ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกองทุนฯ และคณะกรรมการ 7 ท่าน ..00.. อธิบดีฯโกวิท เผยอีก ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 สวธ.หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ประเด็นหลักงบประมาณในการดูแลศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงบประจำปี ๆ ละ 76 ล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนการดูแลศิลปินแห่งชาติจะต้องจ่ายเงินเดือน 172 คน เดือนละ 25,000 บาทต่อคน รวมเดือนละกว่า 4 ล้านบาทในระยะเวลา 1 ปี รวมแล้วเป็นเงินเกือบ 70 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีค่ารักษาพยาบาล ค่าสวัสดิการ ค่าดูแลช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ และเผยแพร่ผลงานกรณีศิลปินแห่งชาติเสียชีวิต ทำให้เงินกองทุนมีจำนวนน้อยมากไม่ถึง 10 ล้านบาทต่อปี ..00.. คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ จะต้องการหาแนวทางที่จะแก้ปัญหา หาเงินจากส่วนอื่นๆ มาร่วมสมทบ เช่น ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรือเงินจากส่วนอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ ..00.. ขณะเดียวกันที่ประชุมรายงาน สวธ.มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ 2 คน ได้แก่ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี จะขอให้มีการพิจารณาเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 2 คน รวมเป็น 4 คน เพื่อที่จะมาร่วมชี้นำการทำงานวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ..00.. อาลัย ครูชลธี ธารทอง (สมนึก ทองมา) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) พุทธศักราช 2542 โอกาสนี้ สวธ. เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม โดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีสวธ. พร้อมผู้บริหาร และนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมพิธีฯ ณ ศาลากองอำนวยการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งถึงวันที่ 31 ก.ค. จากนั้นทายาทจะมีพิธีบรรจุศพเก็บไว้ 100 วัน เพื่อรอขอพระทานเพลิงศพ ..00.. โขนสัญจร สำนักการสังคีต กรมศิลปากรร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เชิญชวนชาวใต้ชมการแสดง “โขนพบโนรา” ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 4 – 5 ส.ค.นี้ ชมฟรี สำรองที่นั่งโทร. 0 7520 1712 หรือทางเฟซบุ๊กเพจ Prince of Songkla University, Trang Campus แล้วพบจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

อาลัย ชลธี ธารทอง (สมนึก ทองมา) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) พุทธศักราช 2542

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม โดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีสวธ. พร้อมผู้บริหาร และนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมพิธีฯ ณ ศาลากองอำนวยการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เชิญชวนชาวใต้ชมการแสดง “โขนพบโนรา” ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 4 – 5 ส.ค.นี้