มณฑลเจ้อเจียงตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน หรือทางตอนใต้ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ทางเหนือของมณฑลติดกับนครเซี่ยงไฮ้ ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา มณฑลเจ้อเจียงได้ดำเนินโครงการ “พันหมู่บ้านสาธิต หมื่นหมู่บ้านพัฒนา” เป็นเหตุส่งให้หมู่บ้านในมณฑลดังกล่าวเจ้อเจียงเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

โครงการ  โครงการ“พันหมู่บ้านสาธิต หมื่นหมู่บ้านพัฒนา” นำการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงให้กับหมู่บ้านมณฑลเจ้อเจียง เป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งที่นายสี จิ้นผิง วางแผนริเริ่ม และผลักดันให้เกิดขึ้น เดือนมิถุนายน ปี 2003 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน มณฑลเจ้อเจียงในสมัยนั้นตัดสินใจให้ดำเนินยุทธศาสตร์โครงการ “พันหมู่บ้านสาธิต หมื่นหมู่บ้านพัฒนา” บนพื้นฐานแห่งการลงพื้นที่ไปสำรวจอย่างกว้างขวางและละเอียด โดยให้คัดเลือกหมู่บ้าน 1 หมื่นแห่งจากทั้งหมดหมู่บ้าน 4 หมื่นแห่งในมณฑล เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างรอบด้าน และสร้างสรรค์หมู่บ้านพันแห่งให้เป็นหมู่บ้านสาธิต

การดำเนินโครงการ “พันหมู่บ้านสาธิต หมื่นหมู่บ้านพัฒนา” เป็นการริเริ่มหนทางแห่งการพัฒนาให้ปรับน้ำใสภูเขาเขียวของมณฑลเจ้อเจียงให้กลายเป็นภูเขาเงินภูเขาทอง และได้ไปพร้อมกับกระตุ้นการพัฒนาของชนบทที่มีอุตสาหกรรมรุ่งเรืองและระบบนิเวศที่ดี

 

 

 

เขียนโดย ถันลี่หมิ่น ลู่เจี้ยน หลินเว่ยกวาง จางเฟยเยี่ย หลิวเจียหมิง อู๋ซีลู่ และกูซืออี้ว์