จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น 4 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีเถาะ ..00.. กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ปลื้มผลงานเด็กสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คว้า 2 รางวัลระดับโลก ทีมใจ-ไทย (JAI-THAI) คว้าที่ 1 The Grand Prize การแข่งขัน 2023 WORLD CULTURE DANCE FESTIVAL ณ เมืองจอนจู ประเทศเกาหลีใต้ และวิทยาลัยนาฏศิลป คว้าเหรียญทองแดง การประกวดขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ ในรายการ World Choir Games 2023 เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ เมืองกังนึง ประเทศเกาหลีใต้ ..00.. 29 ก.ค. ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) แถลงข่าวผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ผ่านมา ..00.. ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ ศ.กิตติคุณศิราพร ณ ถลาง ศ.กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์ ศ.ชลธิรา สัตยาวัฒนา รศ.อิงอร สุพันธุ์วณิช ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ น.ส. ใกล้รุ่ง อามระดิษ นายชะเอม แก้วคล้าย นายปรีชา จันเอียด นายภิรเดช แก้วมงคล ผศ.วรวุฒิ ภักดีบุรุษ นางวราภรณ์ สมพงษ์ นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ รศ.ศานติ ภักดีคำ ผศ.สุวนีย์ พระแก้ว นายอภิชาต อินทรวิศิษฏ์ นายอำนวย สุวรรณชาตรี ส่วนผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ได้แก่ นางเกษร แสนศักดิ์ พันตรีฉลอง จิตรตรง นายชายชื้น คำแดงยอดไตย นางเทวี บุตรตั้ว นางพจนีย์ เพ็งเปลี่ยน นางเอื้องคำ คำสันทราย และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ..00.. ด้านกรมศิลปากรคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลง ประจำปี 2566 รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล ได้แก่ นายกมลศักดิ์ สุนทานนท์ นายปิติ ลิ้มเจริญ จากเพลงใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้แก่ นายประภาส ชลศรานนท์ จากเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย ได้แก่ นายธงไชย แมคอินไตย์ รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ได้แก่ สิบเอก กิตติคุน บุญค้ำจุน ลูกทุ่งหญิง ได้แก่ น.ส.พรพิมล เฟื่องฟุ้ง นอกจากนี้จัดพิมพ์หนังสือหายาก เรื่อง “ปกีรณำพจนาดถ์ และ อนันตวิภาค” และจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “แบบเรียนรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 10 ส.ค. ที่หอสมุดแห่งชาติ ..00.. ทั้งนี้ มีการมอบโล่เกียรติยศและโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานผู้ได้รับรางวัลด้านภาษาไทย รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ในวันที่ 24 ก.ค. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แล้วพบจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00