กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2566

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า สวธ.จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” เป็นครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ “วิศิษฏศิลปิน” และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงเกื้อหนุนอุปถัมภ์ดนตรีไทย ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์ และทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามในการอนุรักษ์ สืบสานดนตรีไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 14.00 น. ที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ และมีครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งชายและหญิง รวม 38 คน รวมถึงลูกศิษย์ครูอาวุโส จำนวน 25 คน ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลง และการแสดง ได้แก่ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เครื่องใหญ่พิเศษ เพลงมอญราดาบ 3 ชั้น วงเครื่องสายปี่ชวา เพลงแขกมอญบางช้าง เถา วงมโหรี เครื่องคู่ เพลงบุหลันลอยเลื่อน วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เพลงญวนทอดแห และวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องใหญ่ เพลงแขกอาหวัง

ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงซอเพลงมหาชัย ร่วมกับวงครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ และทรงซอเพลงไทยเฟื่องฟู-แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน นับเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งแก่ครูอาวุโส นักดนตรีไทย และแวดวงดนตรีไทยของประเทศ ทั้งนี้ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ