จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 12 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ..00.. การเมืองไทย อังคารที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศวางมือทางการเมือง ด้วยการลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ..00.. ส่วนวันพฤหัสบดี หรือเมื่อวานนี้ ทราบผลโหวตผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทยกันไปแล้ว ฉลุยหรือไม่ฉลุย ..00.. มาที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ครม.เห็นชอบแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 3 ราย  สถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจฯ สำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจฯ รักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจฯ ..00.. พลังศรัทธา งานประเพณี “บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช” วันที่ 7 เดือน 7 บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราชริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม เป็น 1 ใน 16 เทศกาลประเพณี ที่วธ.ประกาศยกระดับสู่นานาชาติ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวท้องถิ่น ด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ..00.. ครบ 25 ปี ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(สบศ.) นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสบศ. ผู้บริหาร คณะนักแสดงสถาบันฯ แสดงคีตศิลป์ ณ ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วังหน้า) กรุงเทพฯ ..00.. มาที่กรมศิลปากร สำนักช่างสิบหมู่จัดโครงการฝึกอบรมด้านงานศิลปกรรมสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป หลักสูตร การจัดสร้างหัวโขน โดยมี อาจารย์สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างประณีตศิลป์ บรรยายความรู้ด้านการเขียนสีหัวโขนให้กับผู้เข้าอบรมในขั้นตอนของการเขียนสีหัวโขน วิทยากรกลุ่มงานช่างศิราภรณ์ให้ความรู้แนะนำการทำหัวโขน(จำลอง) ณ อาคารศูนย์ศิลปะและการช่างไทย จ.นครปฐม ..00.. ศิลปะบนผืนน้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปกรรมเรือพระราชพิธี workshop ศิลปะการแกะสลักลวดลาย ในวันเสาร์ที่ 15 ก.ค. เวลา 09.30 – 15.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.) และวันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 66 รับจำนวน 25 คน/วัน/กิจกรรม ดูรายละเอียดเพจพิพิธภัณฑ์ฯ ..00.. รู้รากราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ขอเชิญร่วมสัมมนาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของเมืองราชบุรี ในวันที่ 19 ก.ค. เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ หัวข้อบรรยายเรื่อง “ก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดราชบุรี:ฯ”, “เมืองคูบัวกับความสำคัญต่อการศึกษาโบราณคดีสมัยทวารวดี”, “ประวัติศาสตร์ราชบุรีจากหัวเมืองตะวันตกสู่มณฑลราชบุรี”, “ประวัติศาสตร์ราชบุรีจากพุทธสถาน” ฯลฯ ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านเพจพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ภายในวันที่ 16 ก.ค. หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ เฟสบุ๊กเพจดังกล่าว และเพจกรมศิลปากร แล้วพบจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

พลังศรัทธา งานประเพณี “บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช” วันที่ 7 เดือน 7 บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราชริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

ครบ 25 ปี การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อาจารย์ สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร บรรยายความรู้ด้านการเขียนสีหัวโขนให้กับผู้เข้าอบรมในขั้นตอนของการเขียนสีหัวโขน ณ อาคารศูนย์ศิลปะและการช่างไทย จ.นครปฐม