มีการทำบุญตักบาตรรอบพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวังหน้า องค์พระพิฆเนศวรเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม ชุด วันวาน วันนี้ ที่วังหน้า ณ พระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) กรุงเทพมหานคร โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดร.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส คณะนักแสดง นักดนตรี นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566