ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เผยว่า วันที่ 13 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ขนส่ง จำกัด โดยในปีนี้ บขส. จะครบรอบการดำเนินงาน ปีที่ 93 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว บขส.ได้มีโครงการมอบส่วนลดค่าโดยสารให้แก่ลูกค้าสมาชิก บขส.Card ที่ซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ Application : E-Ticket หรือ Website : https://tcl99web.transport.co.th/Home ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 และเดินทางตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566 จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 93 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ในเส้นทางที่มีอัตราค่าโดยสาร ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (ข) อัตราค่าโดยสาร 594 บาท รับส่วนลด 93 บาท เหลือเพียง 501 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

เส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สอด อัตราค่าโดยสาร 703 บาท รับส่วนลด 93 บาท เหลือเพียง 610 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม), เส้นทางกรุงเทพฯ – นครพนม อัตราค่าโดยสาร 605 บาท รับส่วนลด 93 บาท เหลือเพียง 512 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม), เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงคาน อัตราค่าโดยสาร 511 บาท รับส่วนลด 93 บาท เหลือเพียง 418 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม), เส้นทางกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ อัตราค่าโดยสาร 785 บาท รับส่วนลด 93 บาท เหลือเพียง 692 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) และเส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต อัตราค่าโดยสาร 715 บาท รับส่วนลด 93 บาท เหลือเพียง 622 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) เป็นต้น ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด ในวันที่ 13 ก.ค. 66 เท่านั้น (ส่วนลดมีจำนวนจำกัด) ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นของบริษัทฯ ได้ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ตลอดเดือน ก.ค.นี้ ลูกค้าสมาชิก บขส.Card เมื่อซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ (Application, Website) ยังได้รับสิทธิ์คะแนนสะสมคูณ 2 โดยคะแนนสะสม สามารถแลกเป็นของสมนาคุณ หรือแลกเป็นส่วนลดอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถโดยสาร บขส. ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ Application E-Ticket , https://tcl99web.transport.co.th/Home หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว บขส. และช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีเดินรถทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ บขส. Call Center 1490