ใกล้เข้ามาทุกขณะของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ ล่าสุดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนทั้งช่วยให้เชียงรายเป็นหมุดหมายของเมืองศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยและก้าวสู่ระดับโลก

นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ นำโดยนายธเนศ เพชรโชติ รักษาการนักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ และผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ร่วมกับนายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ และ น.ส.มนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์  โดยได้มีการศึกษาพื้นที่จริง อาทิ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สิงห์ปาร์ค ท่าเรือเวียงเชียงแสน และสวนเรือนรับรอง ร.9  หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำเยี่ยมชมบ้านนายสมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินปั้นดินแห่งเชียงราย ณ ดอยดินแดง พร้อมทั้งประเมินความพร้อมในการจัดงาน หลังจากที่รัฐบาลได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 2 จำนวน 95 ล้านบาทมาแล้ว ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวทำให้ทางสำนักงบประมาณได้เห็นความคืบหน้าการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรวมพลังจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายศิลปินใน จ. เชียงราย ความคืบหน้าการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย เพื่อรองรับการจัดงาน และจะขยายสร้างหมู่บ้านศิลปิน Art Village เบื้องต้นกำหนดไว้จำนวน 32 หลัง

 

ผอ.สศร. กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทำให้ทางสำนักงบประมาณได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับในระหว่างการจัดงานและหลังจากการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็น การตื่นตัวของชาวเชียงราย ที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเชียงราย ทำให้เกิดการรับรู้ การกระตุ้นการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากไปสู่เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ  ที่ประเมินไว้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท ส่งเสริมการใช้จ่ายสินค้าและบริการในพื้นที่ จ.เชียงราย และใกล้เคียง อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้เชียงรายเป็นหมุดหมายของเมืองศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย และก้าวสู่ระดับโลก ที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเต็มไปด้วยผลงานศิลปะ ผสมผสานกับการท่องเที่ยว ทำให้บริเวณพื้นที่จัดงานทั้งหมดมีการพัฒนาความเจริญตามมา และที่สำคัญยังส่งผลต่อการส่งเสริมจ. เชียงราย เป็นพื้นที่ที่นักลงทุน ให้ความสนใจในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วย

“ทั้งนี้ สำนักงบประมาณมีความยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ และยังให้คำปรึกษาในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า พร้อมให้แนวทางการบริหารจัดการ การบูรณาการ การระดมทุน และทรัพยากร ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือกศิลปินครบ ทั้ง 60 รายแล้ว จึงจะมีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสรรค์ผลงานให้ศิลปินแต่ละคน โดยสศร.จะยึดหลักการและเหตุผลของการสร้างงาน รวมถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของแต่ละชิ้นงานที่ใช้ติดตั้งในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก” ประสพ ผอ.สศร.กล่าว