ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น : งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก” จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ มี 60 ศิลปินทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมแสดงผลงาน

นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กล่าวความคืบหน้าโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai2023 ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการงวดที่ 2 จำนวน 95 ล้านบาทแล้ว โดยจะจัดสรรให้ศิลปินซึ่งทีมภัณฑารักษ์ได้คัดเลือกศิลปิน 60 รายครบแล้ว จากนั้นศิลปินทั้งหมดลงพื้นที่เพื่อวางแผนการสร้างสรรค์ผลงานตามบริบทและแนวคิดของการจัดงาน ซึ่งภัณฑารักษ์ได้กำหนดพื้นที่ไว้แล้ว จะมีการเจรจาขอใช้พื้นที่ในการติดตั้งและแสดงผลงาน จึงจำเป็นต้องมีการหารือถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะกับภาคเอกชนที่จะให้สิทธิประโยชน์คืนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ขณะเดียวกันจะต้องมีการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้เกี่ยวกับการจัดโครงการ ว่าจะมีอะไรบ้าง รวมถึงบทบาทที่คนท้องถิ่นจะสามารถเข้าร่วม และจะได้ประโยชน์อะไรจากการจัดโครงการดังกล่าว โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ การจ้างงาน การสร้างรายได้ให้จังหวัด ซึ่งในส่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสาน 18 อำเภอ เพื่อเข้ามาช่วยในการดำเนินงานแล้ว และเร่งชี้แจงให้ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก หรือสถานบริการต่างๆ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเองร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อรองรับศิลปิน ผู้มาแสดงผลงาน และนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์เบื้องต้นตลอดการจัดงานจะอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการคืนกำไรให้คนในพื้นที่ นอกจากนี้จะมีการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งแบบระยะสั้นรูปแบบเวลาจำกัด และระยะยาวแบบการพักค้างคืน รวมทั้งการจัดระบบรองรับภาคการขนส่งในช่วงการจัดงาน

“ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้มีข้อแนะนำวันเปิดงานว่าจะต้องให้มีความพิเศษ นำมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่เกิดขึ้นในจ.เชียงราย ส่งไปให้คนทั่วโลกได้รับรู้ ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยงานศิลปะที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแล้ว ยังจะสามารถนำมาใช้จัดแสดงต่อได้ในพื้นที่ต่างๆ ได้ด้วย ตลอดจนมีการเตรียมการมัคคุเทศก์นำชมผลงานศิลปะตลอดการจัดงาน” นายประสพ ผอ.สศร. กล่าว