จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น 13 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ..00.. วันชาติ โดยทั่วไปหมายถึง วันเฉลิมฉลองที่ประเทศนั้นๆ ได้รับอิสรภาพ เป็นเอกราช หรือเป็นวันสถาปนาประเทศ รัฐ ราชวงศ์ วันพระราชสมภพของกษัตริย์ หรือวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ โดยในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีให้ถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ ..00.. มาที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นำผู้บริหารวธ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ..00.. นอกจากนี้ วธ.มอบหนังสือที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ “ตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ และ อัมพโรวาท” เปิดให้ดาวน์โหลดอี-บุ๊ก ให้ผู้สนใจได้หาความรู้กัน ..00.. ไปได้สวย ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เผยโครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรมภายใต้ CPOT ปรากฏผลิตภัณฑ์ 3 อันดับแรกที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ได้แก่อาหารแปรรูป ของใช้ของตกแต่งบ้าน และเครื่องหอม/เวชสำอาง พร้อมเตรียมทำรายการสินค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ขึ้นจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการกว่า 200 คนจากทั่วประเทศในเดือนก.ค.นี้ ..00.. เดินหน้า ชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) ชี้ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565) สามารถเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอื่นๆ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาได้อย่างครบถ้วน ประชาชนได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมราว 26 ล้านคน กลุ่มเป้าหมายผ่านการประเมินองค์กรส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มสูงขึ้น ส่วนแผนแม่บทฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ..00.. วธ.รวมพลังเครือข่ายจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน จ.อุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิ.ย. ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี ..00.. รำลึกสุนทรภู่ โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวสวธ.ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนเชิญชมละครเพลงเรื่อง หัวใจอภัยมณี หรือ Heart of Stone the Musical เพื่อรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ บุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม จะจัดการแสดงระหว่างวันที่ 19 – 20 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำรองที่นั่งได้ที่ www.ticketmelon.com ชมฟรี แล้วพบจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

หนังสือที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

ชวนเชิญชมละครเพลงเรื่องหัวใจอภัยมณี หรือ Heart of Stone the Musical เพื่อรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่

พัฒนาต่อยอดสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรมภายใต้ CPOT