กองทัพเรือจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2566 เทิดพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” จะจัดแสดงในวันอังคารที่ 27 และวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต เป็นการบรรเลงเพลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตร้า ดุริยางค์ราชนาวี ร่วมขับร้องโดยนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง สำหรับในปี 2566 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์ โดยพร้อมใจกันถวายสมัญญานามพระองค์ท่านว่า "องค์บิดาของทหารเรือไทย" โดยในส่วนการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49 ใช้ชื่อการแสดงว่า “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้จากการบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สภานายิกาสภากาชาดไทย  โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ทั้งนี้สภากาชาดไทยจะนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย  โครงการศูนย์มะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวกาชาดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิต เป็นต้น

สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 กองทัพเรือ โดยวง Symphony orchestra ดุริยางค์ราชนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จะบรรเลงเพลงคลาสสิค และเพลงร่วมสมัย ขับรองโดยนักร้องรับเชิญ อาทิ ธงไชย แมคอินไตย์, สหรัถ สังคปรีชา, ปิยนุช เสือจงพรู (จิ๋ว เดอะสตาร์/ จิ๋ว นิวจิ๋ว) กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The voice) กรกันต์ สุทธิโกเศศ, สรวีย์ ธนพูนหิรัญ (ผิงผิง Golden song season 2) และวศิน พรพงศา (วิน Golden song season 3) ร่วมด้วยนักร้องประสานเสียงดุริยางค์ราชนาวี ในวันอังคารที่ 27 และวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กองทัพเรือจัดการแถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 พ.ศ 2566 เทิดพระเกียรติ องค์บิดาของทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกิจการพลเรือน ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการจากการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สามารถร่วมบริจาคเงินโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยธนชาติ บัญชีเลขที่ 115 - 1 - 07541 -1 และบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 662 - 3 - 43960 - 9 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49” และส่งสำเนาใบโอนเงิน ไปที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรสาร  024755557 หรือ LINE ID : FINN97531 ทั้งนี้ ผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ จากสภากาชาดไทย และกองทัพเรือ นอกจากนั้น ใบเสร็จรับเงิน ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (ดูรายละเอียดได้ที่ facebook fanpage  กองทัพเรือ royal thai navy และกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินทหารเรือ โทร.  024755683

เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา