วันที่ 22 มิ.ย.66 นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักประวัติศาสตร์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Thepmontri Limpaphayorm ระบุข้อความว่า   ราษฎรกับเกาะเมืองอยุธยา 

รัฐบาลท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม พัฒนาเกาะเมืองตัดถนน สร้างสถานที่ราชการทับซากโบราณสถานยกเลิกพระบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่สงวนรักษาเกาะเมืองอยุธยาเอาไว้ ด้วยการเวนคืนที่ดินสาธารณะประโยชน์ตามข้อเสนอกระทรวงการคลังโดยอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีสิทธิและอาศัยบนเกาะเมืองจนถึงทุกวันนี้

โบราณสถานถูกทำลายมาจนถึงทุกวันนี้และด้วยนโยบายการเช่าที่ดินวัดร้างจากสำนักพระพุทธศาสนาทำให้การทำลายโบราณสถานยังดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าจะหยุดยั้งได้ เพราะอุปนิสัยของผู้เช่าแปรเปลี่ยนไปและนายทุนก็เข้ามาเกี่ยวข้อง

อิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็กลายเป็นอิฐใหม่

จุดเริ่มจากคณะราษฎรที่ทำให้อยุธยาพังจนถึงทุกวันนี้