สศร.รุกปั้นโรดแมป"เบียนนาเล่เชียงราย" รัฐจัดทุนงวด2 หนุน 95 ล้าน คาดคืนกำไรพื้นที่ 30,000 ล้านบาท

นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กล่าวความคืบหน้าโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการ งวดที่ 2 จำนวน 95 ล้านบาทมาแล้ว โดยจะจัดสรรให้ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 รายใช้สร้างผลงานและใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทีมภัณฑารักษ์ได้คัดเลือกศิลปินเพื่อเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานครบแล้ว จากนั้นจะนำศิลปินทั้งหมดลงพื้นที่เพื่อวางแผนการสร้างสรรค์ผลงานตามบริบทและแนวคิดของการจัดงาน และจะมีการทำรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม จะสามารถสรุปผลรายการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ละพื้นที่ได้

ทั้งกล่าวการเจรจาเพื่อขอใช้พื้นที่ในการติดตั้งและแสดงผลงาน ซึ่งภัณฑารักษ์ได้กำหนดพื้นที่ไว้แล้ว จึงจำเป็นต้องมีการหารือถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะกับภาคเอกชนที่จะให้สิทธิประโยชน์คืนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม ขณะเดียวกันจะต้องมีการสร้างการรับรู้ การเตรียมพร้อมของการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทางการศึกษา รวมถึงหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้เกี่ยวกับการจัดโครงการ ว่าจะมีอะไรบ้าง รวมถึงบทบาทที่คนท้องถิ่นจะสามารถเข้าร่วม และจะได้ประโยชน์อะไรจากการจัดโครงการดังกล่าว โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ การจ้างงานการสร้างรายได้ให้จังหวัด ซึ่งในส่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสานไปยัง 18 อำเภอเพื่อเข้ามาช่วยในการดำเนินงานแล้ว และเร่งชี้แจงให้ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก หรือสถานบริการต่างๆ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเองร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อรองรับศิลปิน ผู้มาแสดงผลงาน และนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์เบื้องต้นตลอดการจัดงานอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการคืนกำไรให้คนในพื้นที่

“นอกจากนี้จะมีการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งแบบระยะสั้นรูปแบบเวลาจำกัด และระยะยาวแบบการพักค้างคืน รวมทั้งการจัดระบบรองรับภาคการขนส่งในช่วงการจัดงาน ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้มีข้อแนะนำถึงการดำเนินงานวันเปิดงานว่าจะต้องให้มีความพิเศษและโดดเด่น นำมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่เกิดขึ้นใน จ. เชียงราย ส่งไปให้คนทั่วโลกได้รับรู้ จึงหารือกับขัวศิลปะ ในการคิดขบวนพาเหรดงานศิลปะ ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยงานศิลปะที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแล้ว ยังจะสามารถนำมาใช้จัดแสดงต่อได้ ในพื้นที่ต่างๆประกอบไปด้วย ตลอดจนมีการเตรียมการมัคคุเทศก์นำชมผลงานศิลปะตลอดการจัดงาน” นายประสพ ผอ.สศร. กล่าว