จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 6 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ ..00.. ข่าวสารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) รอบสัปดาห์ คณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบการถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกา การจดหมายเหตุไทย” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัย และอุปถัมภ์งานจดหมายเหตุไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ..00.. กิจกรรม ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าวกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ สอนทักษะรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในโลกออนไลน์ พร้อมเปิดค่ายครอบครัวคุณธรรม Seed Thailand รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิ.ย. จ.ขอนแก่น ..00.. ทั้งนี้ ปลัดก.วัฒนธรรมกล่าวผลสำรวจของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมา มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมกว่าร้อยละ 86 อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมทั้ง 4 ภูมิภาค จะเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศและร่วมกันเฝ้าระวังกระแสวัฒนธรรมที่เบี่ยงเบนที่มากับสื่อในยุคสื่อใหม่ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมไทยรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบัน ..00.. เสียงตอบรับ ประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) เผยตลอดช่วงการดำเนินงานของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปี 2565 ถึงเดือน พ.ค. 2566 ได้ผลตอบรับจากผู้จัดกิจกรรม ศิลปิน จากที่หอศิลป์ร่วมสมัยฯ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ มาช่วยในการจัดนิทรรศการ ทำให้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการแชร์เรื่องราวความประทับใจต่อไปยังสาธารณะ ยิ่งทำให้มีผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและต่างชาติมาใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยฯ เพิ่มมากขึ้น ..00.. ส่วนรายการนี้ ชวน “เสพศิลป์ ฟินอาร์ต” ประจำเดือนมิ.ย. ได้แก่ การแสดงผลงานในระดับนานาชาติของโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมชุมชน เข้าชมรูปแบบ Virtual Tour ที่เฟสบุ๊กเพจออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ถึงวันที่ 30 มิ.ย. ..00.. ต่อด้วยโครงการแสดงศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 8 ก.ค. และโครงการศิลปะรัศมี “นครศรีฯไฉไล 3“ โดยผศ.ปริทรรศ หุตางกูร ที่ PARETAS ART CLUB จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. – 8 ก.ค. ..00.. วธ.ชวนชาวสุพรรณเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่นวิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก ดนตรี สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิ.ย. ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ สอนทักษะรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในโลกออนไลน์

นำเทคโนโลยีสมัยมาช่วยในการจัดนิทรรศการ ทำให้มีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมมากยิ่งขึ้น