สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และเผิง ลี่หยวน ผู้เป็นภริยา จัดพิธีและงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้นำพร้อมภริยาของกลุ่มประเทศเอเชียกลางทั้ง 5 ประเทศ ตลอดแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำจีน-เอเชียกลาง (China-Central Asia Summit) ณ สวนต้าถังฝูหรง (Tang Paradise) นครซีอัน มณฑลส่านซี เมื่อคืนของวันที่ 18 พฤษภาคม

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ว่า “จีนและกลุ่มประเทศเอเชียกลางมีมิตรภาพระหว่างผู้คนที่ใกล้ชิด มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน เรายินดีต้อนรับกลุ่มประเทศเอเชียกลางอย่างจริงใจที่ขึ้นรถด่วนแห่งการพัฒนานี้ในการสร้างความร่วมมือจีน-เอเชียกลางเพื่อพรุ่งนี้ที่สวยงามยิ่งกว่า”

การประชุมสุดยอดผู้นำจีน-เอเชียกลาง (China-Central Asia Summit) เป็นกิจกรรมแรกทางการทูตภายในประเทศจีนที่สำคัญ และยังเป็นครั้งแรกที่การประชุมสุดยอดผู้นำถูกจัดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับ 5 ประเทศในเอเชียกลาง เมื่อ 31 ปีที่แล้ว

จีนและ 5 ประเทศกลุ่มเอเชียกลางได้รวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนสำคัญ ร่วมกันวาดพิมพ์เขียวความสัมพันธ์จีน-เอเชียกลางขึ้นใหม่ ผลักดันการสร้างประชาคมจีน-เอเชียกลางที่มีโชคชะตาร่วมกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความมั่นใจต่อสถานการณ์ของโลกที่ไม่แน่นอน เพื่อเติมพลังงานเชิงบวกให้เกิดสันติภาพอย่างมีเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลกและภูมิภาค

ตลอดช่วงเวลา 31 ปีที่ผ่านมา จีนและกลุ่มประเทศในเอเชียกลางต่างเคารพซึ่งกันและกัน เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ทำงานและได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน และไปสู่ชัยชนะร่วมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์จากการเป็นเพียงเพื่อนบ้านและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันไปสู่หุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์ จนไปสู่การเป็นประชาคมที่มีโชคชะตาร่วมกัน กลายเป็นต้นแบบสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ เพื่อผลักดันการสร้างประชาคมที่มีโชคชะตาร่วมกันสำหรับมวลมนุษยชาติ

สี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า มณฑลส่านซีเป็นจุดเริ่มต้นทางตะวันออกของเส้นทางสายไหมโบราณ ซึ่งได้พบเห็นมิตรภาพที่ลึกซึ้งระหว่างจีนและประเทศในกลุ่มเอเชียกลางมากกว่าสองพันปี และเป็นเวลาหลายพันปีที่ผู้คนในจีนและเอเชียกลางได้แลกเปลี่ยนทางความคิดและเรียนรู้จากกันและกัน ได้สร้างความรุ่งเรืองบนเส้นทางสายไหมโบราณ เขียนบทกลอนในประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมมนุษย์

สี จิ้นผิง และภริยาร่วมถ่ายรูปหมู่กับแขกผู้มีเกียรติหน้าตึกจื่อยวิน

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และเผิง ลี่หยวน ผู้เป็นภริยา จัดพิธีและงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้นำพร้อมภริยาของกลุ่มประเทศเอเชียกลาง ณ สวนต้าถังฝูหรง (Tang Paradise) นครซีอัน มณฑลส่านซี เมื่อคืนของวันที่ 18 พฤษภาคม หลังงานเลี้ยง สี จิ้นผิงและภริยาร่วมกับแขกผู้มีเกียรติรับชมการแสดงในพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะเยาวชนจีน-เอเชียกลาง ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดปีแห่งวัฒนธรรมและศิลปะของประชาชนชาวจีนและกลุ่มประเทศในเอเชียกลาง ภาพคือ สี จิ้นผิง และภริยาร่วมถ่ายรูปหมู่กับแขกผู้มีเกียรติหน้าตึกจื่อยวิน

พิธีการต้อนรับ ณ สวนต้าถังฝูหรง (Tang Paradise) นครซีอัน มณฑลส่านซี

นักแสดงกำลังทำการแสดงในงานการประชุมสุดยอดผู้นำจีน-เอเชียกลาง