จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติ วันนี้วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีเถาะ ..00.. อย่าลืม วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.นี้ หน้าที่พลเมืองไทยผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขต กาบัตรสีม่วง และบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กาบัตรสีเขียว ..00.. จะเลือกพรรคใดใครเป็นผู้นำบริหารประเทศ ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงกาบัตรจงใช้วิจารญาณให้ดี เพราะประเทศชาติต้องเดินไปอย่างมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจ ปากท้องชาวบ้าน การเมือง สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ..00.. ไปที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กรมการศาสนาร่วมกับองค์การศาสนา 5 ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ จัดพิธีทางศาสนาภายใต้การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารวธ. ผู้แทนองค์กรการกุศลในพระอุปถัมภ์ฯ และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ..00.. ปลุกเยาวชนสืบสานการแสดงพื้นบ้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าว สวธ.จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภูมิภาค ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2566 กำหนดจัดประกวด ภาคกลาง วันที่ 16 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคใต้ วันที่ 31 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และภาคเหนือ วันที่ 7 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ..00.. เฟ้นหาศิลปินศิลปาธรปี 66 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ประกาศคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย จำนวน 7 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โดยมีหลักเกณฑ์คัดสรรคุณสมบัติของศิลปิน เชื้อชาติไทยหรือมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 – 55 ปี ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย สร้างสรรค์ผลงานปรากฏต่อสาธารณชนมาแล้วสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะมีการพิจารณาคัดเลือกศิลปินศิลปาธรภายในเดือน มิ.ย.นี้ ..00.. ด้าน นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ย้ำกรรมการทุกคณะคัดเลือกผลงานของศิลปินทุกท่านอย่างละเอียด รัดกุม โปร่งใสทุกขั้นตอน เพื่อที่เป็นต้นแบบศิลปินรุ่นใหม่ ผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะของประเทศไทย สามารถนำผลงานไปต่อยอดสร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้ โดยสศร. พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานที่ก่อประโยชน์แก่ประเทศอย่างเต็มที่ แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

กรมการศาสนาร่วมกับ 5 องค์กรศาสนาจัดพิธีทางศาสนาภายใต้การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภูมิภาค

ประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย