ในช่วงวันหยุด “วันแรงงาน” หรือ “อู่ยี” อำเภอไท่เจียงแคว้นปกครองตนเองเฉียนตงหนานกลุ่มชาติพันธุ์ม้งและต้ง มณฑลกุ้ยโจวได้จัดงานฉลอง “เทศกาลพี่สาวน้องสาว” ประจำปี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม อาทิ การแต่งกายด้วยชุดประจำชนชาติม้งที่สวยงานเดินขบวนพาเหรด การแสดงขับร้องเพลงและระบำพื้นบ้าน งานกินเลี้ยงโต๊ะยาว และนิทรรศการหัตกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น 

“เทศกาลพี่สาวน้องสาว” เป็นประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในอำเภอไถเจียง แคว้นปกครองตนเองเฉียนตงหนานกลุ่มชาติพันธุ์ม้งและต้ง มณฑลกุ้ยโจว และได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติชุดแรกเมื่อปี 2006 

(2  พ.ค.) ผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลพี่สาวน้องสาวชาวม้งที่ลานกว้างพี่สาวน้องสาวในอำเภอไท่เจียง มณฑลกุ้ยโจว (2 พ.ค.) หญิงสาวคนหนึ่งกำลังเข้าร่วมเดินพาเหรดฉลองเทศกาลพี่สาวน้องสาวในอำเภอไท่เจียง มณฑลกุ้ยโจว (3 พ.ค.) ผู้คนกำลังเข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงโต้ตอบกันเทศกาลพี่สาวน้องสาวในอำเภอไท่เจียง มณฑลกุ้ยโจว ​​​​​​​