กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ถึงสถานการณ์การตลาดวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด “วันแรงงาน” หรือ “อู่ยี” ปี 2023 จากการคำนวณโดยศูนย์ข้อมูล กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน แสดงให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนมีจำนวนทั้งสิ้น 274 ล้านคน เพิ่มสูงขึ้น 70.83% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่ที่ 148,056,000,000 หยวน เพิ่มสูงขึ้น 128.90% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ในช่วงวันหยุด จีนได้จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมมวลชนขึ้นประมาณ 47,500 กิจกรรม อาทิ การเต้นรำ การร้องเพลงหมู่ และกิจกรรม “ชุนหว่าน” โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 166 ล้านคน สถานที่ท่องเที่ยวระดับ A ของจีน 12,800 แห่ง เปิดให้บริการตามปกติ คิดเป็น 86% ของสถานที่ท่องเที่ยวระดับเดียวกันทั้งหมด ยกเว้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บางมนฑลทางตอนเหนือของจีนอันเนื่องจากเหตุผลทางฤดูกาล อย่างไรก็ตาม สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั่วจีนเปิดให้บริการอย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ จีนยังมีการจัดการแสดงเชิงพานิชย์กว่า 31,100 ครั้ง รายได้จากตั๋วเข้าชม 1,519,000,0000 หยวน และผู้ชมประมาณ 865,490,0000 คน    

สำหรับด้านระยะทางการเดินทางท่องเที่ยว รัศมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวและรัศมีการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพิ่มสูงขึ้น การเดินทางระหว่างเมืองและมณฑลที่มีระยะมากกว่า 300 กิโลเมตร ขึ้นไปได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ตามรายงานที่เผยแพร่โดย Ctrip เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม เผยให้เห็นว่า รัศมีการเดินทางของผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว การจองโรงแรมระหว่างมณฑลมีสัดส่วนมากกว่า 70% จำนวนตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในประทศเพิ่มขึ้น 9 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 สูงขึ้นกว่า 2 เท่า และการจองตั๋วเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 7 เท่า