หนึ่งในสามของแหล่งกำเนิดการผลิตอัจฉริยะมาตรฐานระดับชาติจีน เป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมมากกว่า 30% ของกรุงปักกิ่ง และเป็นแหล่งสาธิตยานยนต์และบริการแบบ “ไร้คนควบคุม” เขตพัฒนาเศรษฐกิจกรุงปักกิ่งมีสัดส่วนพื้นที่เพียง 0.35% ของกรุงปักกิ่ง และเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่รวดเร็วด้านอุตสาหกรรมไฮเทคอีกด้วย

อี-ทาวน์ (E-Town) ในกรุงปักกิ่งใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย กลับมีส่วนสำคัญในการสร้างพลังไปสู่แนวหน้าของห่วงโห่อุตสาหกรรมโลกและสร้างประเทศจีนให้แข็งแกร่งได้อย่างไร? เราไปสัมผัส “นวัตกรรมปักกิ่ง” จากภาพถ่ายดาวเทียมกัน