ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตอบรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมโอนเงินและปรับเพิ่มวงเงินผ่าน KMA krungsri app และ Krungsri Biz Online โดยลูกค้าผู้ใช้งานแอปต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเริ่มมีผลในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยสำหรับ KMA krungsri app มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 และสำหรับ Krungsri Biz Online มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 (เฉพาะลูกค้าบุคคลแบบ Single Control เท่านั้น)

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อช่วยป้องกันการหลอกลวงให้โอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี ซึ่งธุรกรรมที่ต้องสแกนหน้าเพื่อทำรายการ ได้แก่

-โอนเงินไปยังบุคคลอื่นตั้งแต่ 50,000 บาทต่อรายการ

-การโอนที่มียอดรวมสะสมครบตั้งแต่ 200,000 บาทต่อวัน

-ปรับเพิ่มวงเงินโอนให้โอนได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีรูปถ่ายกับทางธนาคาร สามารถนำบัตรประชาชนไปยังสาขาธนาคารใกล้บ้านเพื่อถ่ายรูปเก็บใบหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ โดยการสแกนใบหน้าจะช่วยให้ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้นในการทำธุรกรรมผ่านโมบายแอปของธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ใช้งาน KMA krungsri app ยังสามารถใช้การสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับกรณีเปลี่ยนอุปกรณ์ลงแอปใหม่ ลืมรหัส เปลี่ยนเบอร์มือถือ เปิดบัญชีใหม่ หรือสมัครสินเชื่อ เพื่อความสะดวกสบายตลอดทุกการใช้งานบนแอปของธนาคารอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Call Center 1572