ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) สถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมผ่าน  Application : GHB ALL GEN ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยให้สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อทำธุรกรรมการโอนเงิน สำหรับลูกค้าที่ต้องการโอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ ลูกค้าที่มียอดทำธุรกรรมสะสม  200,000 บาทต่อวัน และลูกค้าที่ต้องการขอปรับเพิ่มวงเงินการทำรายการโอนตั้งแต่ 50,000 บาทต่อวันขึ้นไป

โดยทางธนาคารขอให้ผู้ใช้บริการ Application : GHB ALL GEN นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนใบหน้าที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th