ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โขติช่วง : เริ่มแล้วงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ด้านกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) รวมพลังกว่า 30 หน่วยงาน อาทิ สำนักพระราชวัง กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมเป็นต้น ร่วมกันขับเคลื่อนจัดงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองมาจนปัจจุบัน สนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรม เปิดสถานที่สำคัญๆ ให้เข้าชม เพื่อเรียนรู้ไปกับสถานที่แห่งนั้น อีกเรื่องราวพระราชประวัติของพระบรมราชจักรีวงศ์ ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

ทั้งนี้งานได้มีการจัดพิธีทางศาสนา บวงสรวงเทพยดาวันที่ 20 เมษายน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และวันที่ 21 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ส่วนกิจกรรมของงานเริ่มวันนี้ สถานที่จัดงานหลักๆ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีการเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เดินชิมอาหารโบราณและชาววังในรูปแบบตลาดย้อนยุค ช้อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ถ่ายภาพย้อนยุค ฯลฯ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เช่นที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ไหว้พระรับพร ย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดีจีน–คลองสาน ที่พิพิธบางลำพูจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน และพื้นที่จัดกิจกรรมอื่นๆ ไปจนถึง 25 เมษายน ขณะที่สวนสันติชัยปราการจัดแสดงมัลติมีเดียใต้ร่มพระบารมี อุโมงค์ไฟเรืองแสง ฯลฯ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ทุกสถานที่จัดงานเที่ยวชมฟรี

นอกจากนี้กรมการศาสนาชวนเที่ยววัด ไหว้พระรับพรพุทธปฏิมา เสริมสิริมงคล วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดชนะสงคราม วัดสระเกศ วัดราชนัดดาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม มิวเซียมสยาม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ฯลฯ รวม 21 แห่ง รอบพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ที่ร่วมจัดกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ มีรถขสมก. รถรางนำชมรับ–ส่งตามจุดต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรมงานทั้งหมดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765

เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินเที่ยวงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์นอกจากเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวมรดกศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เกิดการสร้างรายไดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม